EBPO ir ES bandymų rekomendacijos

Paprastai tyrimai dėl REACH reglamente informacijai apie ekotoksiškumą, toksiškumą ir fizines-chemines savybes keliamų reikalavimų rengiami vadovaujantis bandymų rekomendacijomis. Šias oficialias rekomendacijas patvirtino EBPO ir ES.

Atsižvelgiant į mokslinės ir reglamentavimo srities pokyčius, bandymų rekomendacijos atnaujinamos ir rengiamos naujos rekomendacijos. Šiame interneto puslapyje ECHA siekia paaiškinti registruotojams, kaip šios rekomendacijos gali padėti įvykdyti REACH reglamente nustatytus informacijai keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, kai reikia, aprašomas naujoms bandymo rekomendacijoms tenkantis vaidmuo rengiant bandymų strategijas. Ši informacija pateikiama dar prieš oficialiai atnaujinant ECHA rekomendacijas.

Kai kurias rekomendacijas galima rasti Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijose. Tokiais atvejais reikėtų vadovautis ne tik pačiomis rekomendacijomis, bet ir šiame puslapyje pateikta informacija.

Žemiau esančiose skiltyse pateikta konkreti nuoroda į EBPO bandymų rekomendacijas ir ES bandymų metodus, kai juos galima taikyti.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)