Konkretiems sektoriams skirta pagalba cheminei medžiagai identifikuoti

Kad parengtų rekomendacijas, kaip reguliavimo reikmėms identifikuoti chemines medžiagas, ECHA glaudžiai bendradarbiauja su tam tikrais chemijos pramonės sektoriais. Kai galima, šią veiklą ECHA vykdo pagal EBPO programas.

Baigtos rengti cheminės medžiagos identifikavimo rekomendacijos pateikiamos kiekvieno sektoriaus nuorodos apačioje. Šios rekomendacijos nėra oficialios ECHA rekomendacijos ir nepakeičia ECHA rekomendacijų dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimų joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus. Jos tik papildo oficialias rekomendacijas ir nuodugniau paaiškina bendrąsias sąvokas. Tai padeda užtikrinti nuoseklų cheminių medžiagų identifikavimą įvairiuose pramonės sektoriuose.

Konkrečiam sektoriui skirtos rekomendacijos ir oficialios ECHA rekomendacijos padeda teisingai identifikuoti cheminę medžiagą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi šią sritį reglamentuojančių REACH reikalavimų.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)