Skip to Content
Skip to Content

Duomenys, padedantys išvengti neefektyvaus pakeitimo

Duomenys, surinkti įgyvendinant REACH, CLP ir Biocidinių produktų reglamentus, gali būti labai naudingi vertinant alternatyvų keliamą pavojų ir riziką. 

Pagal REACH reglamentą reikalaujama, kad registruotojai pateiktų informaciją apie ES pagamintas arba į ES importuojamas medžiagas. Be to, ECHA gali paprašyti papildomos informacijos, kad išsiaiškintų, kodėl buvo susirūpinta dėl medžiagos.

ECHA interneto svetainėje pateikiami duomenys gali padėti saugiai naudoti chemines medžiagas ir pakeisti medžiagas kitomis.

Duomenys, padedantys išvengti neefektyvaus pakeitimo

 

Image

Registracijos dokumentacijos, klasifikavimo ir ženklinimo pranešimų informacija.

 

Image

Informacija apie medžiagų, kurioms taikomi REACH autorizacijos arba apribojimų procesai, naudojimą, poveikį ir (arba) išsiskyrimą, riziką ir alternatyvas.

 

Image

Informacija apie biocidines medžiagas arba produktus, surinkta pagal Biocidinių produktų reglamentą.

ECHA kartu su valstybėmis narėmis skiria vis daugiau dėmesio struktūriniams medžiagų panašumams. Be to, agentūra pradėjo medžiagas grupuoti, kad būtų išvengta neefektyvaus pakeitimo. ECHA toliau tobulins būdus, kuriais ji naudoja ir platina svarbiausią informaciją apie registruotas chemines medžiagas, ypač susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų pakeitimo srityje.

Norite dalyvauti praktiniame seminare, kuriame aptariama galimybė naudotis duomenimis apie pavojingų medžiagų pakeitimą? — > susisiekite su mumis.

Categories Display


Route: .live1