Tiekimo grandinės praktiniai seminarai

Pakeitimas yra sudėtingas uždavinys – reikia įvykdyti daugelį veiklos ir ekonominių reikalavimų, gerai suprasti su alternatyvų naudojimu susijusio pavojaus ir rizikos pobūdį; be to, gali reikėti atlikti numatyto pakaitalo gyvavimo ciklo vertinimą. Įmonės negali to imtis vienos – jos turi tartis su savo klientais ir tiekėjais. Todėl kuriant ir diegiant saugesnes alternatyvas, labai svarbu bendradarbiauti tiekimo grandinėje.

ECHA pasiūlė, kad valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai rengtų praktinius seminarus, kurie padėtų suprasti, kaip įveikti konkrečias medžiagų pakeitimo problemas, į procesą įtraukiant ir tiekimo grandinės įmones, suinteresuotas rasti saugesnių alternatyvų, kurios atliktų tam tikrą funkciją ir atitiktų galutinio naudojimo reikalavimą.

Praktiniuose seminaruose dalyviai galėtų sužinoti apie technologinius ir funkcinius pajėgumų kūrimo ir mokymo poreikius įmonių veiklos lygmeniu. 

Šie praktiniai seminarai paprastai rengiami nacionaline valstybės narės kalba, o Europos lygmeniu – anglų kalba.

Praktiniuose seminaruose būtų siekiama:

  • pradėti įvairių suinteresuotų tiekimo grandinės dalyvių dialogą dėl pakeitimo galimybių ir iššūkių, taip pat 
  • inicijuoti konkrečius novatoriškus projektus ir bendradarbiavimo veiksmus dabartinių medžiagų pakeitimo saugesnėmis alternatyvomis srityje. 

ECHA gali padėti rengti praktinių seminarų programą, pasidalyti savo ankstesnių praktinių seminarų patirtimi, platinti praktinių seminarų išvadas ir teikti kitą papildomą pagalbą.

Žr. toliau pateiktą tiekimo grandinės praktinio seminaro pakeitimo klausimais struktūros pavyzdį.

Norite patys ar kartu su kitais tiekimo grandinės dalyviais  surengti praktinį seminarą pakeitimo tema dėl konkrečių medžiagų ir funkcijų? — > susisiekite su mumis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)