Medžiagos identifikavimas

REACH reglamentas įpareigoja visus registruotojus pateikti pakankamai informacijos cheminei medžiagai identifikuoti. Kiekvienai cheminei medžiagai turi būti pateikta tik viena registracijos dokumentacija, todėl tą pačią cheminę medžiagą naudojančios įmonės turi ją pateikti kartu.

 

Aiškiai nurodykite, ką įregistravote
  • Patikrinkite, ar nurodyta jūsų cheminės medžiagos sudėtis (juridinio subjekto sudėtis) atitinka registruotos cheminės medžiagos tapatybę (SIP), nurodytą pagrindinio registruotojo dokumentacijoje.

 

Pasinaudokite prieinamais IUCLID ataskaitų teikimo laukais
  • Jeigu esate pagrindinis registruotojas, atnaujinkite dokumentaciją visų registruotojų narių vardu, pasinaudodami naujomis pranešimo apie cheminės medžiagos tapatybę (SIP) funkcijomis ir bandomųjų medžiagų laukais.

 

Įrodykite savo bandomųjų medžiagų svarbą
  • Jeigu esate pagrindinis registruotojas, nurodykite kiekvienos bandomosios medžiagos sudedamųjų dalių tapatybę ir koncentracijos vertes, naudojamas duomenims rinkti pagal VII–XI prieduose išdėstytus informacijai keliamus reikalavimus.
  • Atitinkamuose kiekvieno pasekmės įrašo IUCLID laukuose pateikite bandomosios medžiagos informaciją.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)