Medžiagos identifikavimas

Įmonės turi aiškiai identifikuoti savo gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas. Tai leidžia įmonėms registruoti tą pačią medžiagą kartu, vadovaujantis REACH reglamente įtvirtintu principu „viena cheminė medžiaga, viena registracija“.
 

Aiškiai nurodykite, ką registruojate – pagrindinis registruotojas
  • Visų registracijos dalyvių vardu praneškite apie registruotos medžiagos ribinę sudėtį. Jei sudėtys labai skiriasi arba jei sudėtys klasifikuojamos skirtingai, turėtumėte pranešti daugiau nei apie vieną sudėtį.
  • Pateikite testuojamos medžiagos informaciją kiekviename IUCLID įverčio tyrimo įraše.
  • Visų registruotojų narių vardu pateikite informaciją apie testuojamas medžiagas. Turi būti pateikiamos kiekvienos testuojamos medžiagos, naudotos REACH VII–XI prieduose išvardytiems informacijos reikalavimams gauti, sudedamųjų dalių arba jų grupių tapatybės, taip pat jų koncentracijos vertės.
  • Jei registruojate cheminės medžiagos nanoformas, praneškite apie visus specifinius nanoformų ar panašių nanoformų rinkinių apibūdinimo parametrus.

Tas pats patarimas galioja, jei esate vienintelis savo cheminės medžiagos registruotojas.

Jei esate bendro pateikimo dalyvis, įsitikinkite, kad jūsų cheminės medžiagos juridinio subjekto sudėtis neviršija ribinės sudėties, nurodytos pagrindinio registruotojo dokumentacijoje. .

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)