Dalijimosi duomenimis derybų taisyklės

Šie patarimai, ką daryti ir ko nedaryti, gali padėti jums sėkmingai susitarti dėl dalijimosi duomenimis.

 

Ką daryti? Ko nedaryti?
Visada derėkitės pagrįstai, nuosekliai ir atvirai.

Nesitikėkite, kad kita šalis atliks darbą už jus.

Laikykitės teisės aktuose nustatytų terminų.

Nenustatykite nepagrįsto laikotarpio, per kurį turėtų būti baigtos derybos.

Raštu registruokite viską, kas susiję su visais derybų etapais, kiekvienu el. laišku, skambučiu ir posėdžiu.

Neatskleiskite konfidencialios arba neskelbtinos komercinės informacijos.

 Su įmonėmis ir (arba) asmenimis, su kuriomis (kuriais) deratės, elkitės taip, kaip norėtumėte, kad elgtųsi su jumis.

Neignoruokite derybų sąnaudų (laiko, išteklių ir t. t.).

Aiškiai ir nedviprasmiškai nurodykite, ko siekiate.

Nedelskite.

Gerai įvertinkite šalies, su kuria deratės, pajėgumą, dydį ir padėtį.

Nedarykite neaiškių pareiškimų.

Greitai atsakykite į visus pagrįstus prašymus, klausimus ir (arba) pranešimus.

Neignoruokite iškeltų klausimų.

Duokite kitai šaliai pakankamą ir pagrįstą laikotarpį atsakyti į jūsų klausimus.

Nesiderėkite dėl kainos be objektyvių kriterijų.

Derėkitės atsižvelgdami į konkrečius duomenis ir jų kainą.

Kritiškai vertinkite visą per derybas gaunamą informaciją.

Jei nesutinkate su pateiktais pasiūlymais, pateikite konkrečius argumentus.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)