Medžiagos tapatumo nustatymas

Tą pačią cheminę medžiagą gaminančios ir importuojančios bendrovės turi atlikti bendrą registravimą. Jeigu cheminės medžiagos nėra tapačios, bendrovės neturėtų atlikti bendro registravimo. Kaip jūs galite nuspręsti, ar dvi cheminės medžiagos yra tapačios?

Jeigu tai yra aiškiai apibrėžta cheminė medžiaga, taikykite rekomendacijose nurodytus bendruosius principus

Bendrųjų principų, išdėstytų Rekomendacijų dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus 5 skirsnyje, taikymas:

  1. aiškiai apibrėžtos medžiagos laikomos tapačiomis, jeigu jos sudarytos iš tų pačių pagrindinių sudedamųjų dalių, t. y. šių medžiagų tapatumas grindžiamas jų sudėtimi.
  2.  Vieno komponento cheminė medžiaga – tai tokia cheminė medžiaga, kurios sudėtyje pagrindinis komponentas sudaro 80 proc. arba didesnį kiekį.
  3. Daugiakomponentė cheminė medžiaga – tai tokia cheminė medžiaga, kurios sudėtyje ne mažiau kaip du komponentai sudaro nuo 10 iki 80 proc., tačiau nei vienas neviršija 80 proc. kiekio.
  4. Tapatumas nėra susijęs su cheminės medžiagos grynumo laipsniu.
  5. Tapačiose cheminėse medžiagose esančių gamybinių priemaišų kiekis gali būti skirtingas.
  6. Techniškai švarios, analizinio grynumo arba grynos cheminės medžiagos yra tapačios tuo atveju, jeigu sudarytos iš to (tų) paties (-ių) komponento (-ų).
  7. Tapačių cheminių medžiagų grynumo / priemaišų kiekis gali skirtis atsižvelgiant į šių medžiagų klasę.

Norėdami įvertinti, ar galite kartu su kitomis bendrovėmis būti bendro registravimo nariais, galite padaryti tris skirtingas išvadas:

  1. be jokios abejonės, galite tapti bendro registravimo nariu, nes jūsų cheminės medžiagos sudarytos iš tokio (-ių) paties (-ių) pagrindinio (-ių) komponento (-ų);
  2. be jokios abejonės, negalite tapti bendro registravimo nariu, nes jūsų cheminės medžiagos nėra sudarytos iš tokio (-ių) paties (-ių) pagrindinio (-ių) komponento (-ų);
  3. galite tapti bendro cheminės medžiagos registravimo nariu, jeigu tai yra pagrįsta. Pvz., jeigu cheminės medžiagos yra tarsi tarpinės medžiagos, nes jas galima laikyti ir vieno komponento medžiagomis, ir daugiakomponentėmis medžiagomis.

Jeigu tai yra UVCB cheminė medžiaga (nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudėtiniai reakcijų produktai ar biologinė medžiaga), ieškokite pavyzdžių ir su sektoriumi susijusių rekomendacijų.

Jeigu jūsų cheminė medžiaga yra nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudėtinis reakcijų produktas ar biologinė medžiaga (UVCB), šiuo atveju nėra bendro pagrindo, kuriuo remiantis būtų sprendžiama dėl bendro cheminių medžiagų registravimo.

Skaitykite Rekomendacijas dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus, kuriose pateikta išsami informacija apie tai, kada dvi UVCB medžiagas leidžiama registruoti bendrai ir kada šito daryti neleidžiama. Apsisprendžiant dėl minėto bendro registravimo visų pirmiausia atsižvelgiama į sudėtį, šaltinį ir gamybos procesą.

Be to, ECHA svetainėje pateikti konkrečiam sektoriui skirti pagalbiniai tinklalapiai. Konkrečiam sektoriui skirtos rekomendacijos ir oficialios ECHA rekomendacijos padeda teisingai identifikuoti cheminę medžiagą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi šią sritį reglamentuojančių REACH reikalavimų. Jos taip pat padės jums priimti sprendimus dėl cheminės medžiagos tapatumo.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)