Prekiautojas labai pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Importuojate chemines medžiagas, kurios Europos Sąjungoje yra uždraustos arba griežtai ribojamos?

Tai gali būti pramoninės cheminės medžiagos, augalų apsaugos produktai arba biocidai, importuojami cheminių medžiagų, mišinių arba gaminių pavidalu. Tokiu atveju jums gali reikėti laikytis Reglamento dėl išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS reglamentas) reikalavimų. 

Jei taip, turite:

  • įsitikinti, kad importas leidžiamas pagal susijusius teisės aktus (pvz., REACH reglamentą, Biocidinių produktų reglamentą, Augalų apsaugos produktų reglamentą, nacionalinius teisės aktus ir t. t.);
  • apie importuojamus kiekius pranešti atitinkamai ES valdžios institucijai.

Patikrinkite, ar jūsų cheminė medžiaga įtraukta į cheminių medžiagų sąrašą, pateiktą atitinkamoje IPS reglamento dalyje.

Taip pat eksportuojate į šalis, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės?

Jeigu kurios nors jūsų pramoninės cheminės medžiagos, augalų apsaugos produktai arba biocidai Europos Sąjungoje yra uždrausti arba griežtai ribojami, jums veikiausiai taikomi IPS reglamento reikalavimai. Tai reiškia, kad apie jų eksportą (cheminių medžiagų, mišinių arba gaminių pavidalu) privalote pranešti ECHA, o tam tikrais atvejais – taip pat gauti importuojančiosios šalies išankstinį pranešimą apie sutikimą (IPS). 

Patikrinkite, ar jūsų cheminė medžiaga nurodyta skiltyje „Cheminės medžiagos, kurioms taikomas IPS reglamentas".

 

Categories Display