Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama?

Nustatę savo cheminės medžiagos tapatybę, turite išsiaiškinti, ar savo cheminę medžiagą privalote registruoti, ar jai taikoma registravimo išimtis.

ECHA svetainėje galite patikrinti, ar jūsų cheminė medžiaga jau įregistruota. Tai pirmas požymis, kad savo cheminę medžiagą privalote registruoti.

 

1 žingsnis. Patikrinkite, ar jūsų grynai cheminei medžiagai taikoma registracijos išimtis.

Toliau nurodytų cheminių medžiagų neprivaloma registruoti nepaisant to, kaip jos yra naudojamos.

 • Polimerai: REACH reglamente pateiktą polimero apibrėžtį atitinkančių cheminių medžiagų registruoti neprivaloma, tačiau monomerus ir kitas chemines medžiagas, naudojamas gaminant polimerą, gali tekti registruoti.
 • Į REACH reglamento V priedą įrašytos cheminės medžiagos: šiame sąraše aprašoma 13 plačių cheminių medžiagų kategorijų.
 • Į REACH reglamento VI priedą įrašytos cheminės medžiagos: į šį sąrašą įtrauktos 68 nedidelę riziką keliančios cheminės medžiagos, įskaitant vandenį; jos paprastai yra natūralios kilmės.
 • Radioaktyviosios cheminės medžiagos: jos skleidžia tokią spinduliuotę, kad žmones ir aplinką privaloma apsaugoti, o jų naudojimas reglamentuojamas Euratomo direktyvoje.
 • Cheminės medžiagos, kurioms taikoma nacionalinė išlyga dėl su gynyba susijusių interesų.
2 žingsnis. Patikrinkite, ar jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdui taikoma registracijos išimtis.
Cheminių medžiagų neprivaloma registruoti, jeigu jas naudojate tik
 
 • kaip neišsiskiriančias tarpines chemines medžiagas: tarpinės cheminės medžiagos, kurios atliekant sintezavimą nėra specialiai pašalinamos iš įrangos, kurioje vyksta sintezės procesas (išskyrus mėginių ėmimą);
 • produkto ir technologinio tyrimo bei plėtros (PPORD) tikslais: taikoma penkerių metų registracijos išimtis (šį terminą galima pratęsti), jeigu apie savo PPORD veiklą pranešate ECHA;
 • su maistu arba maisto medžiagomis naudojamose cheminėse medžiagose (įskaitant naudojimo būdus, kai jos naudojamos kaip priedai ar prieskoniai);
 • žmonėms ir gyvūnams skirtuose vaistuose, kurie naudojami kaip veikliosios arba pagalbinės medžiagos;
 • biocidiniuose produktuose arba augalų apsaugos produktuose kaip veikliąsias medžiagas. Laikoma, kad šios cheminės medžiagos jau įregistruotos.

Jeigu jūsų cheminė medžiaga taip pat naudojama kitais tikslais, kuriems netaikoma išimtis, ją turėsite įregistruoti dėl šių kitų naudojimo būdų.

 

3 žingsnis. Patikrinkite, ar jūsų cheminei medžiagai taikoma registravimo išimtis atsižvelgiant į jos kilmę ar ankstesnius jos duomenis.
Toliau nurodytų cheminių medžiagų registruoti neprivaloma:
 
 • cheminių medžiagų, kurios jau įregistruotos EEE ar eksportuotos iš EEE, arba kurioms pritaikyta grįžtamojo importo į EEE procedūra; 
 • muitinės įstaigos priežiūrai priskirtų cheminių medžiagų, kurioms ketinama taikyti grįžtamojo eksporto procedūrą; 
 • atliekų: cheminių medžiagų, kurios šalinamos kaip atliekos (iš namų ūkių, jas šalina profesionalai arba pramonė) ir kurios apibrėžtos Atliekų pagrindų direktyvoje, registruoti nebūtina, tačiau chemines medžiagas, gautas iš grąžinamojo perdirbimo, paprastai registruoti privaloma, išskyrus
 • atgautąsias chemines medžiagas, kurios jau buvo registruotos.
Toliau nurodytoms cheminėms medžiagoms pagal REACH reglamentą galioja tam tikros nuostatos, tačiau joms registracijos išimtis netaikoma: 
 
 • nanodalelės; 
 • nepavojingos cheminės medžiagos ir neklasifikuojamos cheminės medžiagos; 
 • kosmetikos produktų sudėtyje esančios cheminės medžiagos;
 • su maistu besiliečiančios medžiagos;
 • kuras; 
 • preparatų sudėtyje esančios cheminės medžiagos, jeigu jų koncentracija mažesnė už tam tikras ribines vertes;
 • gamybos vietoje izoliuotos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos; 
 • labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos; 
 • cheminės medžiagos, kurioms taikomi autorizacijos arba apribojimo reikalavimai; 
 • cheminės medžiagos, apie kurias pagal Direktyvą 67/584/EEB pranešė kažkas kitas. 
Jeigu anksčiau teikėte pranešimą, jūsų pranešimas dabar laikomas registracija pagal REACH reglamentą ir jūs privalote atnaujinti šią registraciją. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)