Registracija

Jūs esate atsakingi už informacijos apie savo gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų kiekį tonomis, savybes ir naudojimo būdus rinkimą, jeigu jų kiekis per metus viršija vieną toną. Šiuos duomenis ECHA pateikiate registracijos dokumentacijoje. Ruošdami ir teikdami registracijos dokumentaciją, atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas.

 

ECHA pateikite visą registracijos dokumentaciją
 • Pateikite visą informaciją apie cheminę medžiagą, kuri yra reikalaujama pagal REACH reglamentą, ir parodykite, kad cheminė medžiaga naudojama saugiai.
 • Jeigu tinkama, įvertinkite cheminės medžiagos naudojimo keliamą riziką ir paaiškinkite, kaip šią riziką kontroliuoti.
 • Užtikrinkite, kad cheminę medžiagą užregistruotumėte tinkamai pateikdami bendrai teikiamą informaciją.
 • Pateikite teisingą cheminės medžiagos identifikavimo informaciją:
  • Remkitės jūsų turima konkrečia cheminės medžiagos identifikavimo informacija, pvz., analitine ar sudėties informacija.
  • Įsitikinkite, kad jūsų cheminė medžiaga atitinka registruotos cheminės medžiagos sudėtį.
  • Teikdami informaciją, pvz., UVCB medžiagų gamybos proceso aprašymą, naudokite esamus IUCLID šablonus.
 • Naudodamiesi IUCLID patvirtinimo pagelbikliu (angl. Validation Assistant) užtikrinkite, kad tinkamose IUCLID dalyse įrašėte reikalingą informaciją apie atitinkamą kiekį tonomis.
 • Pastaba. Patvirtinimo pagelbiklis nepatvirtina, kad dokumentacija yra išsami. ECHA taip pat gali patikrinti jūsų dokumentacijos dalis rankiniu būdu.
Pateikite teisingą informaciją apie tarpinį medžiagos naudojimą.
 • Įrodykite, kad cheminės medžiagos naudojimas atitinka tarpinio naudojimo apibrėžtį ir REACH reglamente nustatytas sąlygas.
 • Parodykite, kad tarpinės medžiagos gyvavimo ciklo metu, ypač tuose etapuose, kai tikėtina, jog gali būti pažeista izoliavimo sistema, taikomos griežtai kontroliuojamos sąlygos.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)