Ką daryti nurodžius neteisingą MVĮ dydžio kategoriją

Jeigu supratote, kad REACH-IT sistemoje neteisingai nurodėte savo įmonės (arba įmonės, kurios vienintelis atstovas esate) dydžio kategoriją ir šią neteisingą MVĮ kategoriją patvirtinote teikdami registracijos dokumentus, atnaujintą informaciją arba pranešimus, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

Prieš ECHA pradedant MVĮ patikros procedūrą

Image

Praneškite ECHA, kad neteisingai nurodėte savo įmonės dydžio kategoriją, užpildydami „Pagalbos tarnybos užklausos formą". Įrašę savo kontaktinius duomenis, pasirinkite temą „Noriu pateikti klausimą dėl dokumentacijų teikimo ECHA...", užpildykite reikiamus laukelius ir teisingai nurodykite dokumentacijos teikimo numerį. Įsitikinkite, kad dabar teisingai nurodėte įmonės dydį. Jeigu esate pateikę keletą dokumentacijų, nurodykite visas tas dokumentacijas, kuriose reikia atlikti dydžio kategorijos pataisas.

ECHA pagalbos tarnybos užklausos forma

 
Image

Pranešę ECHA, kad neteisingai nurodėte įmonės dydžio kategoriją, kaip pirmiau minėta 1 punkte, per savo REACH-IT paskyrą gausite pranešimą, o vėliau – naują (-as) sąskaitą (-as). Apmokėkite naująją (-ąsias) sąskaitą (-as), išrašytą (-as) atsižvelgiant į pataisytą įmonės dydį, iki naujojoje (-siose) sąskaitoje (-ose) nurodytos datos.

 

Jeigu laikysitės pirmiau pateiktų nurodymų, jums gali būti netaikomas administravimo mokestis. ECHA netaiko šio mokesčio, jeigu registruotojai raštiškai praneša Agentūrai apie neteisingai nurodytą įmonės dydžio kategoriją, ECHA dar nepradėjus MVĮ patikros procedūros.

Svarbu: norint išvengti administravimo mokesčio, nepakanka tik pataisyti įmonės profilį REACH-IT sistemoje.

Atminkite: jeigu ECHA susisiekė su Jumis norėdama patikrinti deklaruotą MVĮ kategoriją ir jeigu patikrinus MVĮ bus nustatyta, kad įmonės dydžio kategorija yra didesnė už nurodytąją teikiant dokumentaciją (-as), reikės sumokėti administravimo mokestį ir teisingo bei neteisingo mokesčių skirtumą, įvertinus pataisytą įmonės dydžio kategoriją, nurodytą visose pateiktose dokumentacijose, kurioms taikyta MVĮ patikros procedūra.

Rekomenduojama nuolat atnaujinti savo įmonės arba įmonės, kurios vienintelis atstovas esate, profilį REACH-IT sistemoje, kad ateityje pateikę dokumentacijas negautumėte neteisingų sąskaitų.

ECHA pradėjus MVĮ patikros procedūrą

ECHA susisiekus su Jumis norint patikrinti deklaruotą MVĮ kategoriją, būsite apmokestinti administravimo mokesčiu, jeigu MVĮ patikros rezultatai parodys, kad įmonės dydžio kategorija yra didesnė už nurodytąją teikiant dokumentaciją (-as). Be to, Jums teks sumokėti visų teisingų ir neteisingų mokesčių už visas pateiktas dokumentacijas, kurioms taikyta MVĮ patikros procedūra, skirtumą, įvertinus teisingą įmonės dydžio kategoriją.

Tačiau, remiantis  ECHA valdančiosios tarybos sprendimo MB/D/29/2010 dėl apmokestinamų paslaugų klasifikavimo pakeitimais, padarytais remiantis valdančiosios tarybos sprendimu MB/21/2012/D, įmonėms, teisingai pataisiusioms savo įmonių dydį po to, kai su jomis pirmą kartą susisiekė ECHA, administravimo mokestis gali būti sumažintas 50 proc. Taigi, jeigu gavote ECHA raštą dėl MVĮ patikros procedūros inicijavimo ir supratote, kad neteisingai deklaravote bei patvirtinote savo įmonės dydį, pasinaudokite galimybę mokėti mažesnį mokestį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Image

Teisingai nurodykite įmonės dydį užpildydami deklaraciją dėl neteisingo dydžio (ji pridedama prie ECHA rašto, kuriuo pranešama, kad pradėta tikrinti, ar Jūsų įmonė turi teisę į MVĮ taikomus mažesnius mokesčius).

 
Image
Tinkamai užpildytą ir pasirašytą deklaraciją dėl neteisingo dydžio per 21 kalendorinę dieną nuo pirmiau minėto rašto gavimo dienos išsiųskite ECHA el. paštu sme-verification (at) echa.europa.eu arba paštu ar per kurjerį šiuo adresu:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Be to, jeigu atnaujindami savo įmonės dydį nurodėte, kad ji nėra MVĮ (t. y. kad tai didelė įmonė), Jums nereikės teikti ECHA jokių papildomų dokumentų, išskyrus tinkamai užpildytą deklaraciją dėl neteisingo įmonės dydžio. Tačiau, jeigu pateikus šią deklaraciją atnaujintasis įmonės dydis vis vien atitiks vieną iš MVĮ kategorijų (t. y. labai maža įmonė pakeista į mažąją, labai maža – į vidutinę arba maža – į vidutinę), Jūs vis tiek turėsite išsiųsti dokumentus, kuriuose reikės nurodyti atnaujintą MVĮ statusą.

 

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu deklaraciją dėl neteisingo įmonės dydžio pateiksite pasibaigus ECHA nustatytam terminui, administravimo mokestis jums nebus sumažintas 50 proc.

Rekomenduojama nuolat atnaujinti savo įmonės arba įmonės, kurios vienintelis atstovas esate, profilį REACH-IT sistemoje, kad ateityje pateikę dokumentacijas negautumėte neteisingų sąskaitų.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)