Administraciniai mokesčiai

Pagal Mokesčių reglamentą (EB) Nr. 340/2008, jei fizinis ar juridinis asmuo teigė turįs teisę mokėti sumažintą mokestį ir jį sumokėjo, bet negali įrodyti, kad turėjo tam teisę, ECHA iš jo reikalauja sumokėti sumokėto mokesčio ir tikro įmonės dydžio kategorijai taikomo mokesčio skirtumą ir administravimo mokestį, nustatytą valdančiosios tarybos sprendimu MB/D/29/2010, kuris iš dalies pakeistas valdančiosios tarybos sprendimu MB/21/202/D ir valdančiosios tarybos sprendimu MB/14/2015..

Administravimo mokesčiai yra tokie:

Įmonės dydis

Administravimo mokestis

Didelė įmonė (ne MVĮ)
Kai didelė įmonė (ne MVĮ) klaidingai teigia esanti MVĮ

19 900 EUR arba 2,5 karto finansinio pelno*, priklausomai nuo to, kuris yra mažesnis 

Vidutinė įmonė
Kai vidutinė įmonė klaidingai teigia esanti maža arba labai maža įmonė

13 900 EUR arba 2,5 karto finansinio pelno*, priklausomai nuo to, kuris yra mažesnis 

Maža įmonė
Kai maža įmonė klaidingai teigia esanti labai maža įmonė

7 960 EUR arba 2,5 karto finansinio pelno*, priklausomai nuo to, kuris yra mažesnis 

 

*Finansinis pelnas yra neteisingai sumokėtų sumažintų MVĮ taikomų mokesčių ir tikrajai įmonės dydžio kategorijai taikomų mokesčių skirtumas.

Skyrelyje „Ką daryti, jei įmonę klaidingai priskyrėte MVĮ dydžio kategorijai" sužinosite:

Paveikslėliskslėlis

kaip galite nemokėti administravimo mokesčio, jei ECHA klaidingai nurodėte įmonės dydžio kategoriją, bet jūsų įmonės arba įmonės, kuriai atstovaujate kaip vienintelis atstovas, dydžio kategorijos ECHA dar nepatikrino.

 
Paveikslėliskslėlis
kaip galima perpus sumažinti administravimo mokestį, jei ECHA klaidingai nurodėte įmonės dydžio kategoriją, ir ECHA jau patikrino jūsų įmonės arba įmonės, kuriai atstovaujate kaip vienintelis atstovas, dydžio kategoriją.

 

Ką daryti, jei neteisingai nurodėte MVĮ dydžio kategoriją

 

 

 

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)