Kaip pateikti ir atnaujinti pranešimą apie klasifikavimą ir ženklinimą

Pranešimą elektroniniu būdu galite pateikti tik per ECHA svetainėje veikiantį REACH-IT portalą. Kad galėtumėte tai padaryti, pirmiausia turite užsiregistruoti REACH-IT portale ir susikurti paskyrą.

Gali būti, kad jau turite paskyrą ir teikėte vieną arba keletą pranešimų, o dabar norite pateikti atnaujintą informaciją. Pagal Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento (CLP) 41 straipsnį, pranešėjai ir registruotojai turi dėti visas pastangas, kad susitartų dėl bendro įrašo, susijusio su ta pačia chemine medžiaga, todėl pranešimų atnaujinimas yra įprasta praktika.

Norėdami parengti ir pateikti naują pranešimą arba atnaujinti pateiktą pranešimą, turėtumėte atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 1. Susikurkite REACH-IT paskyrą.
  Jei paskyrą jau turite, tam, kad galėtumėte pateikti pranešimą, naujos paskyros kurti nebūtina. Jei pamiršote savo REACH-IT paskyros naudotojo vardą ir (arba) slaptažodį, galite paprašyti pagalbos, naudodamiesi ECHA paskyroms skirta kontaktų forma.
 2. Sukurkite pranešimo grupę (neprivaloma).
  Pranešėjai taip pat gali burtis į gamintojų ir (arba) importuotojų grupę ir klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui teikti pranešimą dėl sutarto klasifikavimo ir ženklinimo. Šis veiksmas nėra privalomas. Gamintojų ir (arba) importuotojų grupę galima sukurti REACH-IT portale.
 3. Parenkite klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą / pranešimo atnaujinimą.
  Tai galite padaryti naudodamiesi IUCLID sistema arba internetine dokumentacijų rengimo priemone. Jeigu pranešimą teikėte kartu su registracijos dokumentacija, norėdami atnaujinti savo pranešimą, turite pateikti atnaujintą registracijos dokumentaciją (REACH reglamento 22 straipsnis).

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamas priemones ir sužinoti, kuri priemonė jums yra tinkamiausia, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas.

   

  IUCLID
  Visą reikiamą informaciją galite nurodyti savo IUCLID duomenų rinkinyje, o tada parengti klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo dokumentaciją.
  • IUCLID sistemoje galite nurodyti daugiau nei vieną tos pačios cheminės medžiagos sudėtį (pvz., su skirtingomis priemaišomis) ir kiekvieną sudėtį susieti su konkrečiu klasifikavimu ir ženklinimu. Kiekvienas pranešėjas gali pateikti tik vieną pranešimą apie vieną cheminę medžiagą, ir ši duomenų bazė yra vienintelė priemonė, kurioje galite nurodyti kelias vienos cheminės medžiagos sudėtis.
  • Tai gali būti naudinga ankstesniems IUCLID sistemos naudotojams.
  • Tai taip pat naudinga tiems, kurie registracijos dokumentaciją pagal REACH reglamentą ketina pateikti iki 2018 m. registracijos termino.

   

  Internetinė dokumentacija
  Reikiamus duomenis galite patys įvesti į REACH-IT sistemą.
  • Jeigu turite pranešti tik apie keletą cheminių medžiagų ir šiuo metu nenaudojate IUCLID sistemos, geriausias pasirinkimas galėtų būti teikti pranešimą internetu per REACH-IT portalą.
  • Ši galimybė galėtų būti jums naudinga, jeigu esate MVĮ, jeigu pranešimas yra susijęs su nedideliu skaičiumi cheminių medžiagų ir pavieniais juridiniais asmenimis.
  • Naudodamiesi šia internetine priemone, galite patvirtinti klasifikavimą ir ženklinimą, apie kurį jau pranešė arba kurį įregistravo kita įmonė.
  Pastaba. Jeigu jūsų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo prievolės buvo įvykdytos teikiant grupės pranešimus, juos atnaujinti galės tik jūsų vardu pranešimus pateikęs importuotojas ir (arba) gamintojas. Todėl, norėdami atnaujinti klasifikaciją, apie kurią pranešta, turėsite susisiekti su importuotoju ir (arba) gamintoju.
 4. Pateikite klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą / pranešimo atnaujinimą.
  • Parengę klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo IUCLID failą, jį galite pateikti ECHA naudodamiesi REACH-IT portalu. Prieš pateikdami dokumentaciją ECHA, galite ją patikrinti naudodami pagalbinį patikros papildinį (veiklos taisyklių patikra). Šį IUCLID papildinį galite parsisiųsti iš IUCLID svetainės.
  • Jei, naudodamiesi REACH-IT sistema, dokumentaciją rengėte internetu, taikomosios programos pagalbos tekstuose jums bus paaiškinta, kaip pateikti klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą.

Paskui viešo klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus turinys reguliariai atnaujinamas. Visi nauji pranešimai ir pateiktų pranešimų atnaujinimai bus įtraukti į kitą duomenų atnaujinimo procedūrą.

Svarbi informacija, susijusi su pranešimo atnaujinimu

Identifikavimo reikalavimai

Kad atnaujinta informacija būtų pateikta sėkmingai, jūsų klasifikavimo ir ženklinimo pranešime turi būti aiškiai pažymėta, kad tai anksčiau sėkmingai pateikto pranešimo atnaujinimas ir kad jame yra ši privaloma informacija:

 • klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo, kurį norite atnaujinti, identifikavimo numeris, kuris sudaromas naudojant šį formatą: 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX;
 • jūsų cheminei medžiagai priskirtas EB ar sąrašo numeris;
 • ankstesnio pranešimo numeris (nurodomas tik tokiu atveju, jei pranešimas buvo pateiktas pasinaudojant IUCLID sistema);
 • atnaujinimo priežastis (pvz., klasifikavimo ir ženklinimo pakeitimas, siekiant laikytis 41 straipsnio reikalavimų).


Konkretūs skirtingoms priemonėms taikomi reikalavimai

Atnaujinant klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą reikia:

 • jei naudojama IUCLID sistema – 1.3 skirsnyje nurodyti priskirtą identifikavimo numerį (pranešimo numerį). Be to, dokumentacijos antraštėje privalote nurodyti ankstesnio pranešimo numerį – pažymėkite langelį „atnaujinimas" ir nurodykite „atnaujinimo priežastį".