Tolesnio naudotojo ataskaitos apie klasifikavimo skirtumus pateikimas

Kaip pateikti ataskaitą per REACH-IT

Kaip teikti ataskaitas - žiūrėti: „Kaip parengti tolesnio naudotojo ataskaitą". Primename, kad reikalavimas pranešti apie pasikeitusią klasifikaciją taikomas visoms – ir registruotoms, ir neregistruotoms – cheminėms medžiagoms.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)