Tolesnio naudotojo pranešimo apie autorizuotus naudojimo būdus pateikimas

Jei esate tolesnis naudotojas, kuris į autorizacijos sąrašą (XIV priedas) įtrauktą cheminę medžiagą naudoja pagal autorizacijos liudijimą, išduotą pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui, apie medžiagos naudojimą turite pranešti ECHA. 

Naudodami medžiagą privalote laikytis autorizacijos liudijime nurodytų sąlygų, kurias jūsų tiekėjas turi nurodyti saugos duomenų lape.

Kaip sužinoti, ar XIV priede nurodytos medžiagos naudojimas yra autorizuotas?

Autorizacijos numeris yra nurodytas jūsų tiekėjo pateikiamame saugos duomenų lape. Jį taip pat galima rasti medžiagos arba mišinio etiketėje. Jo formatas – „REACH/x/x/x“. Jei tokio numerio nerandate, kreipkitės į savo tiekėją.

Pranešimo pateikimo terminas ir būtina informacija

Apie medžiagos naudojimą ECHA turite pranešti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai pirmą kartą gavote medžiagą. Šis reikalavimas įsigalioja po to, kai autorizacijos sprendimas paskelbiamas Oficialiajame leidinyje. 

Būtina pateikti šią informaciją:

  • bendrovės identifikacinius duomenis; 
  • autorizacijos numerį; 
  • kontaktinę informaciją. 

Taip pat galima nurodyti įprastą per metus sunaudojamos medžiagos kiekį ir ją naudojančių darbuotojų skaičių. Be to, dar galima pateikti glaustą naudojimo ir veiklos, kuria siekiama medžiagą pakeisti kitomis medžiagomis, aprašymą.

Jūsų pranešimo pateikimas

Kad galėtumėte pateikti pranešimą, turite būti susikūrę veikiančią REACH-IT paskyrą (žr. toliau aprašytus 1 ir 2 etapus). Nuorodos į REACH-IT pateikiamos šio puslapio dešinėje pusėje.

  • Užsiregistruokite REACH-IT (šį etapą galite praleisti, jei jūsų bendrovė jau yra susikūrusi REACH-IT paskyrą).
  • Prisijunkite prie REACH-IT sistemos ir meniu spustelėkite „Tolesnio naudotojo pranešimas apie autorizuotus naudojimo būdus“.
  • Toliau vadovaukitės internetinio pranešimo pateikimo vediklio nurodymais.

Nuoroda į paaiškinamąjį filmuką pateikiama skyriuje „SUSIJUSI MEDŽIAGA“.

 

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)