Skip to Content
Skip to Content

Paraiškos rengimo strategija

Jei kuriai nors jūsų medžiagų taikoma autorizacija, kitas žingsnis, kurį turite atlikti, yra parengti tolesnių veiksmų strategiją.

Turėtumėte:

  • išsiaiškinti, ar yra saugesnių alternatyvų, ir įvertinti, ar įmanoma jas pakeisti, ir
  • įvertinti medžiagos svarbą savo verslui ir tiekimo grandinei.

Jei nusprendžiate, kad po pabaigos termino jums toliau reikia medžiagą naudoti arba teikti rinkai, jūs arba kita jūsų tiekimo grandinėje dalyvaujanti įmonė turi pateikti paraišką autorizacijai gauti ir tai padaryti ne vėliau kaip iki autorizuotinų cheminių medžiagų sąraše nurodytos paraiškos pateikimo datos.

Tiekimo grandinės aprėptis

Gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai gali teikti paraišką autorizacijai gauti, tačiau tiekimo grandinės aprėptis priklauso nuo to, kas teikia paraišką. Konkrečiam naudojimo būdui suteikta autorizacija galioja visoje pareiškėjo tolesnių naudotojų tiekimo grandinėje. Autorizacija taip pat galioja tiesioginiam pareiškėjo tiekėjui (tačiau tik esančiam vienu tiekimo grandinės laipteliu aukščiau), jeigu tiekėjas pats nenaudoja medžiagos.

Komunikacija tiekimo grandinėje yra labai svarbi. Ji padeda išsiaiškinti, ką planuoja daryti kiti dalyviai, ir galbūt kartu parengti planą. Partnerių paieškos paslauga galima pasinaudoti ir ieškant galimų partnerių (pvz., įmonių, konsorciumų, pramonės asociacijų ir konsultavimo bendrovių), ir informacijai apie save pateikti, kad jus galėtų rasti kiti.

Individuali ar bendra paraiška?

Paraišką gali teikti vienas pareiškėjas arba pareiškėjų grupė (t. y. bendra paraiška). Dėl galimų sudėtingų ir techninių klausimų, kurie kyla teikiant bendras paraiškas, ECHA rekomenduoja rengti ir teikti bendrą paraišką, kai:

  1. visi grupės bendrapareiškėjai bendra paraiška prašo autorizuoti visus naudojimo būdus ir
  2. susitarė, kaip visiems priimtina dalytis visa paraiškoje teikiama informacija.

Sudėtingesniais atvejais kiekvienas pareiškėjas turėtų teikti savo atskirą paraišką.

Paraiškos rengimo strategija

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2