Rekomendacijos registruotojams

Rekomendacijos registruotojams

Rekomendacijos registruotojams

Visi REACH reglamento registruotojai turi aktyviai peržiūrėti ir atnaujinti registracijos dokumentacijoje pateiktą informaciją ir yra skatinami gerinti nurodytų duomenų kokybę ir aktualumą. Toliau pateiktos rekomendacijos grindžiamos vertinimo veiklos išvadomis.