Skip to Content
Skip to Content

Rekomendacijos registruotojams

Rekomendacijos registruotojams

Visi REACH registruotojai raginami aktyviai atnaujinti ir peržiūrėti savo duomenis, kad pagerintų savo registracijos dokumentacijos kokybę. Toliau pateiktos rekomendacijos pagrįstos ECHA vertinimo išvadomis ir yra parengtos ECHA vykdant įsipareigojimą paskelbti vertinimo rekomendacijas, nustatytą REACH reglamento 54 straipsnyje.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2