Rekomendacijos registruotojams

Rekomendacijos registruotojams

Rekomendacijos registruotojams

Visi REACH registruotojai raginami aktyviai atnaujinti ir peržiūrėti savo duomenis, kad pagerintų savo registracijos dokumentacijos kokybę. Toliau pateiktos rekomendacijos pagrįstos ECHA vertinimo išvadomis ir yra parengtos ECHA vykdant įsipareigojimą paskelbti vertinimo rekomendacijas, nustatytą REACH reglamento 54 straipsnyje.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.