Skip to Content
Skip to Content

Jūsų duomenų rinkimo strategija

Norėdami surinkti savo cheminės medžiagos registracijai reikalingus duomenis, vadovaukitės šiais keturiais etapais. Su kitais tos pačios cheminės medžiagos registruotojais susitarkite, kaip pasiskirstysite darbais, arba kai kuriuos ar visus darbus paveskite rangovui.

 

1. Surinkite visą prieinamą informaciją

Surinkite esamų tyrimų ir (ar) bandymų rezultatus, susijusius su jūsų chemine medžiaga, ir įvertinkite jų kokybę.

Taip pat turėtumėte peržiūrėti prieinamą mokslinę literatūrą ir vadovus. Aprašant cheminės medžiagos fizikines ir chemines savybes dažnai galima pasinaudoti literatūroje pateikta informacija, tačiau šiuo atveju turi būti naudojamasi bent keliais nepriklausomais informacijos šaltiniais.

 

2. Išnagrinėkite savo informacijos poreikius

Turite žinoti, kurie reikalavimai yra aktualūs jūsų registracijai. Tai priklauso nuo jūsų gaminamos ar importuojamos cheminės medžiagos kiekio ir savybių. Kuo didesnis kiekis, tuo daugiau informacijos reikia pateikti.

Nepamirškite, kad SIEF informacijai keliami reikalavimai, susiję su didžiausiu kiekiu tonomis, turi būti aptariami dokumentacijos dalyje, kurią pildo tos pačios cheminės medžiagos registruotojai.

Taip pat įsitikinkite, kad atsižvelgėte į naujausius bandymų reikalavimus.
Atkreipkite dėmesį į atitinkamus REACH reglamento priedus (VII–X).

 

3. Nustatykite informacijos trūkumus

Lygindami informacijai keliamus reikalavimus ir esamą informaciją, turėtumėte padaryti išvadas dėl to:

  • kokie geros kokybės duomenys jau yra prieinami jūsų SIEF; jais reikia dalytis su visais tos pačios cheminės medžiagos registruotojais;
  • kokios informacijos trūksta jūsų SIEF, kad registracija atitiktų visus reikalavimus.

Atkreipkite dėmesį, kad duomenys turi būti tinkami, patikimi, aktualūs ir atitikti informacijai keliamus reikalavimu.

 

4. Surinkite informaciją

Nustatę informacijos trūkumą turite išsiaiškinti, kaip jį pašalinti.

Nepamirškite, kad bandymai su stuburiniais gyvūnais visada naudojami kaip kraštutinė priemonė. Todėl pirmiausia turite išnagrinėti visas kitas informacijos rinkimo priemones. Pavyzdžiui, gali būti naudinga pasinaudoti analogiškomis cheminėmis medžiagomis arba struktūra pagrįstais spėjimais.

Daugiau informacijos pateikiama puslapyje Kaip išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais.

Jeigu padarote išvadą, kad jums reikia surinkti informaciją apie naują bandymą, apsvarstykite galimybę pasamdyti specializuotą bendrovę (laboratoriją ir (ar) pagal sutartis dirbančią mokslinių tyrimų įstaigą), kuri atliktų jums bandymus. Bandymų metodika turi būti tinkama, o bandymas turi būti susijęs su jūsų chemine medžiaga.

Atlikdama cheminės medžiagos savybių, susijusių su poveikiu aplinkai ar žmogaus sveikatai, bandymus, bandymų laboratorija turi laikytis geros laboratorinės praktikos (GLP), tačiau šis reikalavimas netaikomas atliekant bandymus, susijusius su fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis.

Jei iš gautų rezultatų matote, kad jūsų cheminė medžiaga gali kelti pavojų, turite atlikti papildomus tyrimus ir nustatyti priemones, kurios padėtų surinkti daugiau informacijos nei reikalaujama atsižvelgiant į jūsų registruojamos cheminės medžiagos kiekį tonomis.

Nepamirškite, kad prieš atlikdami bandymus, kurių paprastai reikalaujama tik dėl dideliais kiekiais gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų (ir aprašytų REACH reglamento IX ir X prieduose), pirmiausia turite pateikti ECHA pasiūlymą atlikti bandymą. Bandymą kartu su kitais tos pačios cheminės medžiagos registruotojais galėsite atlikti tik ECHA patvirtinus pasiūlymą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1