QSAR modeliai

Struktūros ir savybių ryšio (SAR) ir kiekybinio struktūros ir savybių ryšio (QSAR) modeliai (kartu vadinami (Q)SAR modeliais) yra matematiniai modeliai, kuriuos galima naudoti nuspėjant junginių fizikines ir chemines, biologines ir išlikimo aplinkoje savybes; šis spėjimas grindžiamas žiniomis apie šių junginių cheminę struktūrą. Šie modeliai yra nemokami arba įdiegiami kaip komercinė programinė įranga.

Naudojant (Q)SAR modelius gaunama patikima palyginama informacija, kurios pakanka informacijai keliamiems reikalavimams įvykdyti. (Q)SAR modeliai turi būti moksliškai patvirtinti, o jūsų cheminė medžiaga turi patekti į modelio taikymo sritį. Kaip ir bet kurių kitų formų duomenų atveju, turite pateikti išsamią dokumentaciją, kad būtų galima atlikti nepriklausomą rezultatų vertinimą.

Patarimai

  • Naudokite (Q)SAR fizikinėms ir cheminėms savybėms ir tam tikroms toksiškumo aplinkai ir išlikimo aplinkoje savybėms nustatyti. Dabartiniai (Q)SAR modeliai nėra tinkami sudėtingoms toksikologinėms savybėms nustatyti, nes jie netinka klasifikavimo ir ženklinimo arba rizikos vertinimo tikslams įgyvendinti.
  • Išsamiai dokumentuokite naudojamus (Q)SAR modelius savo registracijos dokumentacijoje; šiuo tikslu naudokite IUCLID standartizuotus formatus.
  • Tais atvejais, kai bandymo rezultatą galima aiškiai apibūdinti, rekomenduojame cheminės medžiagos savybes apibūdinti naudojant klasifikavimo modelius (numatomus atsakymus taip / ne).
  • Apsvarstykite galimybę naudoti papildomus parametrus ir juos tarpusavyje susieti. (Q)SAR modeliai gali būti derinami su kitais duomenimis ir naudojami taikant įrodomosios duomenų galios metodą.
  • Kiekvienai cheminei sandarai, kuriai taikomas (Q)SAR spėjimas, sukurkite po atskirą tyrimo įrašą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)