Informacijai keliami reikalavimai: 1–10 tonų per metus

Norėdami įregistruoti cheminę medžiagą, kurios kiekis tonomis yra 1–10 tonų, turite pateikti REACH reglamento VII priedo 1 stulpelyje nurodytą informaciją, įskaitant tam tikrus fizikinius ir cheminius duomenis, toksikologinę ir ekotoksikologinę informaciją, išskyrus atvejus, kai reikalavimas netaikomas jūsų cheminei medžiagai. 2 stulpelyje nurodytos su konkrečiomis savybėmis susijusios pritaikymo galimybės. Nustatyta reikalaujama standartinė informacija taip pat gali būti pritaikoma pagal XI priede nustatytas bendrąsias taisykles.

Prievolė parengti pasiūlymą atlikti bandymą taip pat galioja, kai potencialūs registruotojai, laikydamiesi priedų 2 stulpelyje nurodytų taisyklių, pasiūlo (aukštesnės pakopos) IX arba X prieduose nurodytus bandymus kaip alternatyvą standartiniams VII ir VIII priedų reikalavimams.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)