Informacijos apie naudojimo būdus rinkimas

 

Registracijos dokumentacijoje turite pranešti, kaip jūsų cheminė medžiaga naudojama tiekimo grandinėje. Kad gautumėte šią informaciją, galite pasinaudoti įvairiais šaltiniais, pavyzdžiui:

 • jūsų bendrovėje surinkta informacija apie tai, kaip cheminę medžiagą naudoja jūsų klientai. Žinių apie cheminės medžiagos naudojimo būdus įgyjate rinkoje, kuriai tiekiate medžiagą. Gali būti, kad naudojimo būdus jau nurodėte saugos duomenų lapuose, kuriuos perduodate savo klientams;
 • tiesiogiai bendraudami su savo klientais. Tai svarbu tais atvejais, kai cheminę medžiagą tiekiate ribotam klientų ratui, kurie ją naudoja tiesiogiai, kad sukeltų reakciją arba naudotų ją gaminyje;
 • ECHA svetainėje skelbiamais naudojimo sektoriuje būdų žemėlapiais. Šie žemėlapiai yra naudingi, kai, pvz., cheminę medžiagą tiekiate ją ruošiantiems sektoriams. Naudojimo būdų žemėlapiuose pateikiami apibendrinti ir sutarti tipinių naudojimo būdų atitinkamame sektoriuje aprašymai. ECHA svetainėje skelbiamoje apžvalgos lentelėje patikrinkite, kokių naudojimo būdų sektoriuje žemėlapiai jau paskelbti.

Jeigu savo cheminės medžiagos neparduodate aiškiai apibrėžtam sektoriui, pvz., ją parduodate tik platintojams, turite numatyti laiko rezervą, kad galėtumėte surinkti informaciją apie naudojimo būdus.

Jeigu prisijungiate prie jau esamos registracijos, patikrinkite, ar jūsų tiekimo grandinėje taikomi naudojimo būdai jau yra tinkamai aprašyti. Tuomet turėtumėte pasirinkti tą patį aprašymą.

Savo naudojimo būdus aprašykite atidžiai, nes šią informaciją naudoja valdžios institucijos, pvz., atsižvelgdami į reguliavimo rizikos valdymo priemones, kurios gali būti taikomos, išdėstykite chemines medžiagas prioritetine tvarka. Patariame:

 • aprašyti tik realius, jūsų tiekimo grandinėje taikomus naudojimo būdus;
 • pateikti informaciją apie kiekvienam naudojimo būdui būdingą cheminės medžiagos kiekį tonomis;
 • surinkti ir nurodyti kuo tikslesnę informaciją apie konkrečius naudojimo būdus, įskaitant:
  • platų vartojimą;
  • naudojimą gaminiuose;
  • naudojimą tik tam tikrose gamybos vietose;
  • naudojimą griežtai apibrėžtomis sąlygomis;
  • tarpinių cheminių medžiagų naudojimą;
  • sąlytį su maistu ir naudojimą kosmetikos gaminiuose.

Jums gali reikėti aprašyti ne tik naudojimo būdus registracijos dokumentacijoje, bet ir saugaus naudojimo sąlygas poveikio scenarijuose; tai nurodyta cheminės saugos ataskaitoje. Cheminės saugos ataskaitą pateikti reikalaujama, jeigu per metus registruojate 10 ar daugiau tonų cheminės medžiagos.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)