Informacijos apie naudojimo būdus rinkimas

 

Savo registracijos dokumentacijoje taip pat turite pranešti / pateikti informaciją apie tai, kaip jūsų cheminė medžiaga naudojama jūsų tiekimo grandinėje. Kad gautumėte tokią informaciją, galite pasinaudoti įvairiais šaltiniais, pavyzdžiui:

 • savo įmonėje surinkta informacija apie tai, kaip cheminę medžiagą naudoja jūsų klientai. Žinių apie cheminės medžiagos naudojimo būdus įgyjate rinkoje, kuriai tiekiate medžiagą. Gali būti, kad naudojimo būdus jau nurodėte saugos duomenų lapuose, kuriuos perduodate savo klientams;

 • tiesiogiai bendraudami su savo klientais (tai iš esmės yra svarbu tais atvejais, kai tiekiate ribotam klientų skaičiui, kurie cheminę medžiagą tiesiogiai naudoja tam, kad sukeltų reakciją arba panaudotų cheminę medžiagą gaminyje);

 • ECHA svetainėje skelbiamais naudojimo sektoriuje būdų žemėlapiais. Tai iš esmės svarbu tais atvejais, kai cheminę medžiagą tiekiate sektoriams, kuriuose ruošiami mišiniai.  Naudojimo būdų žemėlapiuose pateikiami apibendrinti ir sutarti tipinių naudojimo būdų atitinkamame sektoriuje aprašymai. Apžvalgos lentelėje patikrinkite, kokių naudojimo būdų sektoriuje žemėlapiai jau paskelbti.

Jeigu cheminės medžiagos netiekiate aiškiai apibrėžtam sektoriui, ir parduodate, pavyzdžiui, tik platintojams, turite skirti laiko informacijai apie naudojimo būdus surinkti.

Jeigu prisijungiate prie jau esamos registracijos, patikrinkite, ar jūsų tiekimo grandinėje aktualūs naudojimo būdai jau yra tinkamai aprašyti. Jei taip, naudokite tą patį aprašymą.

Savo naudojimo būdus aprašykite atidžiai, nes šią informaciją naudoja valdžios institucijos, pavyzdžiui, tam, kad nustatytų prioritetines ir (arba) neprioritetines chemines medžiagas, dėl kurių galbūt reikės imtis reguliavimo veiksmų rizikai suvaldyti.

Patariame:

 • Aprašyti tik realius, jūsų tiekimo grandinėje aktualius naudojimo būdus.
 • Pateikti informaciją apie kiekį tonomis / naudojimo būdą.
 • Surinkti ir pateikti kuo tikslesnę informaciją apie konkrečius naudojimo būdus, įskaitant:
  • platų vartojimą;
  • naudojimą gaminiuose;
  • naudojimą tik tam tikrose gamybos vietose;
  • naudojimą griežtai apibrėžtomis sąlygomis;
  • tarpinį naudojimą;
  • sąlytį su maistu ir naudojimą kosmetikos gaminiuose.

Taip pat kaip aprašydami naudojimo būdus registracijos dokumentacijoje, jeigu per metus įregistruojate 10 ar daugiau tonų cheminės medžiagos, poveikio scenarijuose privalote aprašyti saugaus naudojimo sąlygas, kurios yra cheminės saugos ataskaitos sudedamoji dalis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)