Ar aš turiu atlikti registraciją?

Turite apsispręsti, ar jūs ketinate registruoti cheminę medžiagą ar šitą turi padaryti kitas jūsų tiekimo grandinės narys.

 

1. Kokia jūsų, registruotojo, tapatybė?

Jūs galite atlikti registraciją tik tuo atveju, jeigu esate juridinis asmuo ar atstovaujate juridiniam asmeniui, kaip nustatyta jūsų nacionaliuose teisės aktuose. Jeigu jūsų bendrovę sudaro keli įsisteigę juridiniai asmenys pvz., patronuojamosios įmonės ar padaliniai, kiekvienas iš šių juridinių asmenų turi pateikti savo registraciją.

 

2. Kur esate įsisteigę?

Jums registraciją leidžiama atlikti tik tuo atveju, jeigu esate įsisteigę Europos ekonominė erdvėje (EEE). Šiai erdvei priskiriama Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė.

Jeigu esate įsisteigęs ne EEE, jums bus reikalingas importuotojas ar „vienintelis atstovas", kad galėtumėte registruoti savo cheminę medžiagą.

 

3. Koks tiekimo grandinėje jums tenkantis vaidmuo?

Skirtingiems vaidmenims pagal REACH reglamentą taikomos tam tikros apibrėžtys, kurios ne visada atitinka kitur naudojamas apibrėžtis.

Jums cheminės medžiagos atžvilgiu gali būti priskiriami keli vaidmenys, todėl išnagrinėkite juos visus.

Jūs turite registruoti, jeigu:

 • gaminate cheminę medžiagą: gaminate cheminę medžiagą ar ją išgaunate.
 • esate atsakingas už cheminės medžiagos importą į EEE: esate atsakingas už fizinį cheminės medžiagos įvežimą į EEE teritoriją (grynos medžiagos, esančios mišinio ar gaminio sudėtyje). Tačiau jūs neprivalote registruoti, jeigu:
  • Visi jūsų tiekėjai yra paskyrę tik atstovus; arba
  • Registruotai cheminei medžiagai jūs taikote grąžinamojo importo procedūrą; arba
  • Jūsų cheminės medžiagos priežiūrą atlieka Muitinės įstaiga ir šiai cheminei medžiagai ketinama taikyti grąžinamojo eksporto procedūrą.
 • gaminate ar importuojate gaminį: cheminę medžiagą ar mišinį įterpiate į medžiagą ar ją (jį) naudojate su medžiaga, kad būtų pagamintas gaminys, arba esate atsakingas už tokio gaminio importą į EEE. Tačiau jūs neprivalote registruoti, jeigu:
  • nenumatoma, kad cheminė medžiaga galėtų išsiskirti; arba
  • cheminę medžiagą tokiam pačiam naudojimo būdui yra užregistravusi kita bendrovė.
 • buvote paskirtas tik kaip atstovas: ne EEE įsisteigę jūsų tiekėjai (gaminio gamintojai ar mišinio gamintojai) jūs paskyrė vykdyti REACH reglamente nustatytus įpareigojimus, kuriuos šiaip jau būtų turėję vykdyti jų importuotojai

 

Neturite registruoti, jeigu jūs tik:

 • platinate cheminę medžiagą: trečiosioms šalims sandėliuojate chemines medžiagas, grynas chemines medžiagas arba esančias mišinių sudėtyje ir pateikiate jas į rinką.
 • atliekate pakartotinį pripildymą: chemines medžiagas ar mišinius iš vienos talpyklos perkeliate į kitą talpyklą; dažniausiai ši veikla vykdoma atliekant perpakavimą arba keičiant produkto pavadinimą.
 • ruošiate mišinius: paruošiate mišinius (pvz., dažus, klijus, ploviklius, diagnozės rinkinius), kurie paprastai tiekiami tolesniems vartotojams.
 • esate galutinis vartotojas: naudojate cheminius produktus, tačiau jų netiekiate tolesniems vartotojams.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)