Ar aš pasieksiu ribinį vienos tonos cheminės medžiagos kiekį?

Jeigu cheminės medžiagos per metus pagaminate ar importuojate mažiau negu vieną toną, cheminės medžiagos registruoti neprivalote. Jeigu pasiekiate minėtą ribinę vertę ar ją viršijate, atsižvelgiant į jūsų cheminės medžiagos kiekį tonomis bus nustatoma, kokia informacija jums reikalinga registracijai.

 

Kokį cheminės medžiagos kiekį pagaminate ar importuojate?

Jūsų pagaminamos ar importuojamos cheminės medžiagos kiekis turi būti nustatomas tonų per kalendorinius metus skaičiumi. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Tačiau jeigu jūsų cheminei medžiagai, kurią pagaminote ar importavote per trejų metų seką, taikomas pereinamasis laikotarpis, turite suskaičiuoti trejų metų iki registracijos cheminės medžiagos vidutinį kiekį. Užbaigę registraciją turite nustatyti savo cheminės medžiagos kiekį per kalendorinius metus.

Be to, taip pat turite suskaičiuoti grynosios cheminės medžiagos, mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos ir cheminės medžiagos, kuri tikėtinai turėtų išsiskirti iš gaminio, bendrą kiekį.

Atskirai turi būti suskaičiuojamas laikantis griežtai kontroliuojamų sąlygų pagamintos izoliuotos tarpinės medžiagos ir importuotos cheminės medžiagos kiekis.

Jeigu cheminės medžiagos per metus pagaminate ar importuojate mažiau negu vieną toną, cheminės medžiagos registruoti neprivalote.

Ar kuriai nors jūsų produkcijos daliai ar importuojamam kiekiui galima taikyti išimtis?

Išimtį galite taikyti šiems kiekiams:

 • Jeigu atsižvelgiant į jūsų vaidmenį tiekimo grandinėje, įpareigojimas registruoti jums nėra taikomas.
  Žr. 3 punktą Ar aš privalau atlikti registraciją?

  Jeigu tiekimo grandinėje jums priskirti keli vaidmenys, iš savo apskaičiuoto kiekio galite atimti tą kiekį, kurį naudojate atlikdami savo vaidmenį, kuris nėra susijęs su registravimu.
 • Patikrinkite, ar jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdui taikoma registracijos išimtis.
  Žr. 2 etapą Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama?

  Jeigu vienam ar keliems jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdams taikoma registravimo išimtis, apskaičiuodami savo cheminės medžiagos kiekį su minėtais naudojimo būdais susijusių kiekių į apskaičiavimą galite neįtraukti.

Jeigu cheminės medžiagos per metus pagaminate ar importuojate mažiau negu vieną toną, cheminės medžiagos registruoti neprivalote.

Koks yra jūsų cheminės medžiagos kiekis tonomis?

Nuo jūsų kiekio priklauso jūsų cheminės medžiagos kiekis tonomis, o atsižvelgiant į jūsų cheminės medžiagos kiekį tonomis nustatomas registracijos mokestis bei apibrėžiama informacija, kurią turite pateikti atlikdami registraciją.

Atliekant įprastą registraciją taikomi šie keturi cheminės medžiagos kiekiai tonomis:

 • 1-10 tonų per metus,
 • 10-100 tonų per metus,
 • 100-1 000 tonų per metus,
 • daugiau kaip 1 000 tonų per metus.

Jeigu jūsų cheminės medžiagos kiekis tonomis atitinka mažesniąją ribinę kiekio tonomis vertę, pastaroji bus jums taikoma atliekant registraciją.

Jeigu registruojate izoliuotas tarpines medžiagas griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, privalėsite pateikti mažiau informacijos. Todėl neprivalote jų kiekių pridėti prie savo standartinės registracijos, tačiau turite jas skaičiuoti atskirai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)