Ar aš pasieksiu ribinį vienos tonos cheminės medžiagos kiekį?

Jeigu cheminės medžiagos per metus pagaminate ar importuojate mažiau negu vieną toną, jos registruoti neprivalote. Jeigu pasiekiate minėtą ribą ar ją viršijate, atsižvelgiant į jūsų cheminės medžiagos kiekį tonomis bus nustatoma, kokia informacija jums reikalinga registracijai.

 

Kokį cheminės medžiagos kiekį pagaminate ar importuojate?

Jūsų pagaminamos ar importuojamos cheminės medžiagos kiekis turi būti nustatomas tonomis per kalendorinius metus. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Taip pat privalote suskaičiuoti grynosios cheminės medžiagos, mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos ir cheminės medžiagos, kuri išsiskiria iš gaminio, bendrą kiekį.

Laikantis griežtai kontroliuojamų sąlygų pagamintos arba importuotos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos kiekis turi būti skaičiuojamas atskirai.

Neįskaičiuoti galite toliau išvardytų kiekių:

 • Jeigu atsižvelgiant į jūsų vaidmenį tiekimo grandinėje, prievolė registruoti jums netaikoma.
  Žr. 3 punktą „Ar privalau atlikti registraciją?
   
 • Patikrinkite, ar jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdui taikoma registracijos išimtis.
  Žr. 2 žingsnį „Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama?

   
Koks yra jūsų cheminės medžiagos kiekis tonomis?

Jūsų medžiagos kiekis lemia kiekio tonomis lygį, o pagal kiekio tonomis lygį nustatomas jūsų registracijos mokesčio dydis ir informacija, kurią turėsite pateikti atlikdami registraciją.

Įprastinėms registracijoms taikomi šie keturi cheminės medžiagos kiekio tonomis lygiai:

 • 1–10 tonų per metus,
 • 10–100 tonų per metus,
 • 100–1 000 tonų per metus,
 • daugiau kaip 1 000 tonų per metus. 

Registruojant cheminę medžiagą taikomas tas kiekio tonomis lygis, kurio apatinę ribą pasiekė cheminės medžiagos kiekis.

Registruodami griežtai kontroliuojamomis sąlygomis izoliuotas tarpines medžiagas, privalėsite pateikti mažiau informacijos. Todėl jų kiekį turite apskaičiuoti atskirai, o ne pridėti prie standartinės registracijos. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)