Bendradarbiaukite su kitais registravimo dalyviais

Jei esate potencialus registruotojas, galite susidurti su dviem situacijomis.

  1. Jei dar nepateikti jokie cheminės medžiagos registracijos dokumentai, turite susitarti su kitais potencialiais bendros registracijos dalyviais ir parengti bendros registracijos dokumentus. Jei esate vienintelis cheminės medžiagos registruotojas, turite veikti savarankiškai.
  2. Jei bendra registracija jau pradėta, turite susisiekti su registruotojais ir prie jų prisijungti.

Jei jūsų cheminė medžiaga dar neįregistruota, su kitais bendros registracijos dalyviais turite susitarti, kaip dirbsite ir bendrausite informacijos apie jūsų cheminę medžiagą apsikeitimo forume (SIEF). SIEF nariai privalo dalytis prieinamais moksliniais duomenimis ir nuspręsti, kaip užpildyti duomenų spragas. Turite aptarti prieinamų duomenų svarbą, patikimumą ir tinkamumą. Tam reikia laiko, todėl šį darbą reikia atlikti prieš parengiant ir pateikiant registracijos dokumentaciją. Galiausiai jums reikia susitarti dėl išlaidų pasidalijimo.

Jei jūsų cheminė medžiaga jau įregistruota, tikėtina, kad parengiamasis darbas jau atliktas. Turite susisiekti su pagrindiniu registruotoju, kad, susitarę dėl dalijimosi duomenimis ir išlaidų pasidalijimo, galėtumėte tapti bendrai teikiamos dokumentacijos nariu.

Išlaidų pasidalijimas

REACH reglamente nustatyta, kad išlaidos turi būti padalijamos teisingai, skaidriai ir nediskriminuojant. Dalijimosi duomenimis paskirtis – dalytis faktinėmis su registracija susijusiomis išlaidomis, o ne generuoti pelną kuriai nors šaliai. SIEF nariai privalo susitarti, kaip pasidalinti su duomenimis susijusias ir SIEF administravimo išlaidas.

ECHA teikiama parama

Jei nebelieka kitos išeities ir jūs negalite susitarti su kitais bendros registracijos dalyviais dėl dalijimosi duomenimis ir išlaidų pasidalijimo, jūsų atvejį įvertins ECHA. Tam tikromis sąlygomis ECHA gali suteikti teisę remtis atitinkamais duomenimis. Ginčai dėl dalijimosi duomenimis sprendžiami nemokamai, teisininkų dalyvavimas nebūtinas.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)