Skip to Content
Skip to Content

Registracija

Registracija – tai dokumentų pateikimas Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA), kuriais įrodoma, kad jūsų pasirinkta cheminė medžiaga yra saugiai tvarkoma visoje tiekimo grandinėje ir užtikrinant žmonių sveikatos bei aplinkos apsaugą.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti, susiję su jūsų į rinką pateikiamos cheminės medžiagos kiekiu, jos keliamu pavojumi ir su tuo, ar cheminė medžiaga naudojama tik kaip tarpinė cheminė medžiaga gaminant kitą cheminę medžiagą griežtai laikantis nustatytų sąlygų.

Pateikiami dokumentai turi būti įtraukiami į registracijos dokumentaciją. Į registracijos dokumentaciją įtraukiamas cheminės medžiagos naudojimo būdų aprašymas, jos fizinių cheminių, ekotoksikologinių ir toksikologinių savybių aprašymas bei keliamo pavojaus ir rizikos vertinimas siekiant apibūdinti, kaip valdoma su cheminės medžiagos naudojimu susijusi rizika.

Registracijos dokumentacija parengiama naudojantis IUCLID programa ir pateikiama taikant REACH-IT priemonę. Beveik kiekvienu atveju jums gali tekti sumokėti registracijos mokestį.

 

Registracija taikoma cheminėms medžiagoms

Kiekvienai cheminei medžiagai turi būti parengiama atskira registracijos dokumentacija. Jeigu jūsų veikla susijusi su cheminių medžiagų mišiniais, pvz., plovikliais ir dažais, arba gaminiais, iš kurių išsiskiria cheminės medžiagos, turite registruoti skirtingas chemines medžiagas, kurių yra mišinio ar gaminio sudėtyje.

Taip pat privalote nustatyti savo cheminių medžiagų tapatybę ir jas pavadinti laikydamiesi tų pačių taisyklių ir kriterijų, kad galėtumėte įvertinti, ar jūsų cheminės medžiagos yra tokios pačios kaip kitų bendrovių. Jeigu šios cheminės medžiagos yra tapačios, jas turite registruoti kartu.

 

Registraciją privalote atlikti kartu su kitomis bendrovėmis
Nustatyti skirtingi galutiniai terminai, iki kurių registracija turi būti užbaigta

Pradžia

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1