Creating your registration dossier

Surinkę visą informaciją apie savo cheminę medžiagą, kurią būtina turėti siekiant įvykdyti REACH reglamente nustatytus reikalavimus, šiuos duomenis privalote pateikti registracijos dokumentacijoje.

Byla, kurią pateikiate ECHA registruodami cheminę medžiagą, vadinama dokumentacija. Dokumentacija – tai jūsų cheminės medžiagos duomenų rinkinio tik skaitymui skirta kopija, papildyta informacija apie jūsų registracijos rūšį.

Priklausomai nuo vaidmens, kurį atliekate bendrai teikdami informaciją, gali būti rengiamos dviejų rūšių dokumentacijos:

1) pagrindinio registruotojo dokumentacija, kurioje nurodoma cheminės medžiagos, dėl kurios bendrai teikiama informacija, tapatybė, pateikiama informacija apie cheminės medžiagos savybes ir su pagrindinio registruotojo įmone susijusi konkreti informacija.

Rengdamas pagrindinio registruotojo dokumentaciją, galite naudoti:

 1. IUCLID debesiją.
  Jeigu esate konsultantas, dirbantis registruotojui arba jeigu pats esate registruotojas, kuris dažnai nenaudoja IUCLID arba valdo tik keletą cheminių medžiagų.
 2. IUCLID taikomąją programą.
  Jeigu valdote didelį duomenų kiekį.

2) nario dokumentacijas, kurioje visi kiti registruotojai pateikia konkrečią informaciją apie savo įmones, pavyzdžiui, kontaktinius duomenis, tikslius cheminės medžiagos identifikavimo duomenis, informaciją apie pagamintą arba importuotą kiekį ir cheminės medžiagos naudojimo būdus tarp klientų.

Rengdamas nario dokumentaciją, galite naudoti:

 1. REACH-IT sistemą, kurioje dokumentaciją kursite tiesiogiai.
  Jeigu esate bendrai teikiamos informacijos narys ir sutinkate su visa informacija, kurią jūsų vardu pateikė pagrindinis registruotojas.
 2. IUCLID debesiją.
  Jeigu esate konsultantas, dirbantis registruotojui arba jeigu pats esate registruotojas, kuris dažnai nenaudoja IUCLID arba valdo tik keletą cheminių medžiagų.
 3. IUCLID taikomąją programą.
  Visais kitais atvejais.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)