Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją su IUCLID programine įranga

Pagrindiniai veiksmai, kuriuos reikia atlikti rengiant savo registracijos dokumentaciją su IUCLID.

 

1. Atsisiųskite ir įdiekite IUCLID programinę įrangą

IUCLID galite atsisiųsti nemokamai iš IUCLID interneto svetainės. Jei esate vienintelis savo įmonėje registracijos dokumentaciją rengiantis asmuo, tikriausiai jums bus patogiausia dirbti su darbalaukio versija savo kompiuteryje. Taip pat galite pasirinkti serverio versiją, kurią naudojant keli jūsų įmonėje dirbantys asmenys vienu metu turi prieigą prie tų pačių IUCLID duomenų ir gali dirbti su jais.

 

2. Parenkite savo cheminės medžiagos duomenų rinkinį

Visų pirma IUCLID duomenų bazėje parenkite cheminės medžiagos duomenų rinkinį, kuriame nurodomi administraciniai ir moksliniai duomenys apie jūsų registruojamą cheminę medžiagą. Tai jūsų registracijos pagrindas. Turite nurodyti visą reikiamą informaciją apie cheminės medžiagos savybes, naudojimą ir poveikį. Duomenų rinkinį galėsite bet kada pakeisti, pvz., kai gausite naujos informacijos apie savo cheminę medžiagą.

Jei cheminės medžiagos duomenų rinkinyje pateikėte informacijos, kurios negalima skelbti ECHA interneto svetainėje, turite tai nurodyti naudodami konfidencialumo žymas. Kiekvienas konfidencialumo prašymas turi būti tvirtai pagrįstas.

Prieš imdamiesi tolesnių veiksmų, naudodami patvirtinimo pagelbiklio IUCLID papildinį patikrinkite, ar tinkamai užpildėte savo cheminės medžiagos duomenų rinkinį. Šis pagelbiklis parodys, kad jūsų duomenų rinkinys užbaigtas arba kad turite jį pakoreguoti.

Patvirtinimo pagelbiklis pažymi laukelius, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Norėdami sėkmingai pateikti ECHA dokumentaciją, turėsite ištaisyti visus pažymėtus laukelius. Kokybės patikros atliekamos jūsų duomenų kokybei pagerinti. Būsimose atnaujintose IUCLID 6 versijose bus vykdoma daugiau kokybės patikrų, kad galėtumėte parengti kokybišką dokumentaciją.

 

3. Parenkite savo dokumentaciją

Byla, kurią pateikiate ECHA registruodami cheminę medžiagą, vadinama dokumentacija. Dokumentacija yra jūsų cheminės medžiagos duomenų rinkinio nekeičiamoji kopija, papildyta administracine informacija apie registracijos tipą.

Dešiniu pelės klavišu spustelėję ant savo cheminės medžiagos duomenų rinkinio ir pasirinkę „Parengti dokumentaciją“ (angl. Create Dossier), paleisite dokumentacijos rengimo vediklį, kuris padės jums visais proceso etapais.

Rengdami registracijos dokumentaciją IUCLID duomenų bazėje, atkreipkite dėmesį į šiuos aspektus:

  • pateikimo tipą. Dokumentacijos rengimo vediklyje pasirinkite tinkamą pateikimo tipą: ar registruojate įprastai naudojamą cheminę medžiagą (medžiaga naudojama tokia, kokia yra, arba mišiniuose) ir pagal įprastus informacijos reikalavimus? Ar registruojate cheminę medžiagą, skirtą tik tarpiniam naudojimui (medžiaga naudojama kitai medžiagai gaminti)? Kas esate – pagrindinis registruotojas ar narys?
  • administracinę informaciją. Galite nurodyti, kad tam tikra informacija, pvz., jūsų cheminės medžiagos kiekis tonomis arba registracijos numeris, yra konfidenciali.
  • Jei turite teisę būti atleistas nuo mokesčių už dokumentacijas, kuriose registruojama 1–10 tonų per metus, taip pat turite tai nurodyti. Vienas tokių atvejų – jei savanoriškai pateikiate įprastinį informacijos apie cheminę medžiagą paketą, nors galėtumėte užsiregistruoti pateikdami mažesnį informacijos rinkinį;
  • dokumentacijos pavadinimą. Pavadinkite savo dokumentaciją pagal papildomą administracinę informaciją. Pagal dokumentacijos pavadinimą turėtumėte ją lengvai rasti savo sistemoje. Pavadinime nenaudokite konfidencialios informacijos, nes ją galės matyti visi asmenys, kuriems bus suteikta prieiga prie dokumentacijos.

 

4. Peržiūrėkite savo dokumentaciją

Įvedę visą dokumentacijos informaciją, galite ją peržiūrėti. Tada dar kartą įjunkite patvirtinimo pagelbiklį ir patikrinkite savo dokumentaciją. Net jei patvirtinimo pagelbiklis nerodė jokių trikčių, kai tikrinote cheminės medžiagos duomenų rinkinį, svarbu juo dar kartą patikrinti galutinę dokumentaciją – gali būti, kad rengdami dokumentaciją pridėjote daugiau informacijos, todėl dokumentacijos užbaigtumo patikros rezultatai gali skirtis.

 

5. Įjunkite platinimo peržiūrą, kad pamatytumėte, kokia informacija bus skelbiama internete.

Pagal reglamentus didelė dalis registracijos dokumentacijos yra skelbiama viešai, tačiau galite nurodyti, kad tam tikra informacija yra konfidenciali. Naudodami platinimo peržiūros papildinį, galite iš anksto pamatyti, kokia informacija, atsižvelgiant į dokumentacijoje pateiktus prašymus, bus skelbiama.

ECHA patikrins dokumentacijoje pateiktus konfidencialumo prašymus. Jei jūsų prašymas bus atmestas, jums bus suteikta galimybė pateikti tvirtesnį pagrindimą. Jei prašymas nebus tinkamai pagrįstas, informacija bus skelbiama.

 

6. Eksportuokite ir pateikite savo dokumentaciją

Įsitikinę, kad duomenys IUCLID dokumentacijoje nurodyti tiksliai, prieš pateikdami ją ECHA per REACH-IT sistemą, pirmiausia eksportuokite ją į savo kompiuterį.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)