Bendro registravimo narių paieška

Jums teks dalytis duomenimis ir savo cheminę medžiagą registruoti kartu su kitomis įmonėmis. Kitaip tariant, jūs privalote:

  1. REACH-IT sistemoje pateikti užklausą ECHA ir pasiteirauti, ar yra kitų bendros registracijos dalyvių. Taip jūsų bendros registracijos dalyviai bus perspėti apie jūsų ketinimą atlikti registraciją.
  2. Jeigu yra kitų bendros registracijos dalyvių, išsiaiškinkite, ar turite tą pačią cheminę medžiagą.

Tolesni veiksmai iš esmės priklauso nuo to, ar jūsų cheminė medžiaga jau įregistruota, ar ne.

  • Jeigu kitos įmonės jau įregistravo jūsų cheminę medžiagą, bendra informacija paprastai bus pateikta ir jums reikės prie jos prisijungti.
  • Jeigu jūsų cheminė medžiaga neįregistruota, tačiau kitos įmonės taip pat pateikė užklausą, jūs ir kiti bendros registracijos dalyviai turės susitarti, kaip bendradarbiauti siekiant atlikti bendrą registraciją. Jeigu bendros registracijos dalyvių nėra, galite pradėti savarankiškai bendrai teikti informaciją.

Kitų bendros registracijos dalyvių paieška pradedama pateikiant užklausą, tačiau galite iš anksto peržiūrėti, kurios cheminės medžiagos yra įregistruotos ECHA registruotųjų cheminių medžiagų duomenų bazėje.

Užklausa

Jeigu planuojate atlikti registraciją, privalote pateikti ECHA užklausą teiraudamiesi, ar ta cheminė medžiaga jau įregistruota.

Užklausa parengiama IUCLID sistemoje ir ECHA pateikiama per REACH-IT sistemą. 

Užklausoje svarbu nurodyti tikslią savo cheminės medžiagos tapatybę, siekiant užtikrinti tinkamą dalijimąsi duomenimis.

ECHA nustačius, kad užklausoje pateikta informacija nėra pakankamai aiški, kad būtų galima nustatyti cheminės medžiagos tapatybę, jūsų bus prašoma patikslinti informaciją.

Jeigu jūsų užklausa sėkminga, gausite užklausos numerį ir prieigą prie cheminės medžiagos bendros registracijos dalyvių tinklalapio REACH-IT sistemoje. Bendros registracijos dalyvių tinklalapyje rasite kitų įmonių, kurios preliminarią registraciją atliko naudodamos tą patį cheminės medžiagos identifikatorių (pvz., EB numerį), kontaktinę informaciją.

Tuo pat metu jūsų bendros registracijos dalyviai REACH-IT sistemoje bus perspėti apie tai, kad prie bendros registracijos dalyvių tinklalapio buvo pridėtas naujas registruotojas.

Jūsų prieiga prie bendros registracijos dalyvių tinklalapio nustos galioti, jeigu registracijos neatliksite per vienus metus. Atlikdami registraciją, registracijos dokumentacijoje privalote nurodyti savo užklausos numerį.

Pasirengimas kurti bendrai teikiamą informaciją arba prisijungti prie bendrai teikiamos informacijos

Toliau aprašomi žingsniai, kuriuose paaiškinama, kaip pereiti nuo sėkmingos užklausos prie pasirengimo kurti naują bendrai teikiamą informaciją arba prisijungti prie jau teikiamos bendros informacijos. Faktiniai kūrimo arba prisijungimo veiksmai paaiškinti 6 žingsnyje – registracijos dokumentacijos teikimas.

Jeigu bendros registracijos dalyvių nėra, galite savarankiškai pradėti kurti bendrai teikiamą informaciją. Daugumą toliau išvardytų žingsnių vis tiek reikės atlikti.

 

1. Prisijungimas prie REACH-IT sistemos

REACH-IT sistema – tai IT priemonė, kurią turite naudoti pateikdami ECHA informaciją, įskaitant užklausas ir registracijas.

Prie REACH-IT sistemos galite prisijungti iš ECHA pradžios tinklalapio. Prisijunkite naudodamiesi savo naudotojo ID ir slaptažodžiu. Jeigu dar nesate naudotojas, galite sukurti paskyrą.

 

2. Prieiga prie bendros registracijos dalyvių tinklalapio

REACH-IT sistemoje paieškos meniu spustelėkite ant „Bendros registracijos dalyviai“, kad rastumėte bendros registracijos dalyvių tinklalapį, kuriame naudojami jūsų cheminės medžiagos identifikatoriai (pvz., EB numeris).

Skiltyje „Registruotojai“ bus rodomos cheminę medžiagą įregistravusios įmonės, jeigu tokių yra, įskaitant jų kontaktinius duomenis ir funkcijas bendrai teikiant informaciją.

Skiltyje „Potencialūs registruotojai“ rodomos įmonės, kurios pateikė užklausą dėl cheminės medžiagos, tačiau jos dar neįregistravo, ir jų kontaktiniai duomenys. Būsite įtrauktas į šioje vietoje pateiktą sąrašą.

 

3. Bendros registracijos dalyvių tinklalapyje patikrinkite savo kontaktinę informaciją

Kadangi registraciją turite atlikti kartu, svarbu pateikti naujausią savo kontaktinę informaciją, kad jūsų bendros registracijos dalyviai galėtų su jumis susisiekti.

Bendros registracijos dalyvių tinklalapyje rodoma kontaktinė informacija yra jūsų užklausoje nurodyta kontaktinė informacija; paprastai tai yra jūsų įmonėje dirbantis asmuo arba trečiosios šalies atstovas.

Nuspręskite, ar savo užklausoje norite palikti dabartinius kontaktus, ar juos atnaujinti.

 

4. Patikrinkite, ar yra bendrai teikiama informacija

Bendros registracijos dalyvių tinklalapyje spustelėkite mygtuką „Bendrai teikiama informacija“. „Bendrai teikiamos informacijos“ tinklalapyje, į kurį būsite nukreiptas, pažymėkite langelį „Rodyti kitą bendrai teikiamą informaciją?“. Kitu atveju paieškos rezultatai bus susiję tik su tomis bendro informacijos pateikimo grupėmis, kurių narys jau esate.

Paieškos rezultatuose matysite bendrai teikiamą informaciją dėl cheminės medžiagos. Jeigu užklausos nepateikėte, atlikus paiešką nebus rodomi jokie rezultatai.

Jeigu informacija bendrai neteikiama, kartu su bendros registracijos dalyviais turėtumėte pasirengti kurti naują bendrai teikiamą informaciją.

Jeigu informacija jau teikiama bendrai, patikrinkite, ar jos rūšis atitinka jūsų registraciją:

  • jeigu registruosite cheminę medžiagą, kuri naudojama kaip tarpinė cheminė medžiaga ir yra (gaminama arba) naudojama griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, galite prisijungti prie „išsamios“ (standartinės) bendrai teikiamos informacijos arba bendrai teikiamos informacijos, susijusios su jūsų chemine medžiaga, kuri naudojama kaip tarpinė cheminė medžiaga;
  • jeigu planuojate atlikti išsamią registraciją, galite prisijungti tik prie „išsamios“ bendrai teikiamos informacijos. Jeigu bendra informacija pateikta tik dėl „tarpinio“ cheminės medžiagos naudojimo, galite susitarti su esamos bendrai teikiamos informacijos teikėjais, kad jie prisijungs prie „išsamios“ bendrai teikiamos informacijos, arba pasirengti savarankiškai kurti „išsamią“ bendrai teikiamą informaciją.

Net jeigu cheminė medžiaga dar nebuvo įregistruota, visai įmanoma, kad bendrai teikiamą informaciją jau sukūrė kiti (ankstesni) užklausų teikėjai.

 

5. Susisiekite su bendros registracijos dalyviais ir atsakykite į jų klausimus

Jeigu reikia sukurti bendrai teikiamą informaciją, susisiekite su bendros registracijos dalyviais naudodamiesi bendros registracijos dalyvių tinklalapyje pateikta kontaktine informacija, kad aptartumėte tolesnius veiksmus.

Jeigu prisijungsite prie bendrai teikiamos informacijos, susisiekite su pagrindiniu registruotoju naudodamiesi tinklalapyje „Bendrai teikiamos informacijos paieška“ pateikta kontaktine informacija.

E. paštas paprastai yra lengviausias būdas susisiekti su bendros registracijos dalyviais arba pagrindiniu registruotoju. Su jais negalite susisiekti naudodami REACH-IT sistemą.

Susisiekite su bendros registracijos dalyviais, jeigu jie į jus kreipiasi dėl jūsų ketinimų, susijusių su registracija.

 

6. Cheminės medžiagos tapatumo nustatymas kartu su bendros registracijos dalyviais

Susisiekę su bendros registracijos dalyviais turite nustatyti, ar cheminė medžiaga laikytina tapačia.

Norėdami nustatyti cheminės medžiagos tapatumą, visi bendros registracijos dalyviai, įskaitant jus, privalo apibrėžti savo cheminės medžiagos pavadinimą pagal Rekomendacijų dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus (žr. taip pat 1 žingsnį. „Išsiaiškinkite jūsų portfelį sudarančias medžiagas“).

Jeigu pavadinimas yra toks pats, cheminės medžiagos laikomos tapačiomis.

Jeigu aptariant cheminės medžiagos tapatumo klausimus kyla abejonių dėl konfidencialios verslo informacijos (KVI), prieš pradėdami darbą pasirenkite dėl to sudaryti sutartį.

 

7. Susitarkite dėl cheminės medžiagos, apie kurią informacija teikiama bendrai, tapatybės profilio

Bendrą registraciją atliekantys bendros registracijos dalyviai taip pat turėtų kolektyviai taikyti Rekomendacijų dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus III priedėlį, kad, atsižvelgdami į bendrai teikiamus duomenis, apibrėžtų cheminės medžiagos naudojimo ribas.

Tai vadinama cheminės medžiagos tapatybės profiliu (angl. SIP), kuris turi būti nurodytas pagrindinio registruotojo registracijos dokumentacijoje.

Jeigu prisijungsite prie bendrai teikiamos informacijos, turėsite įsitikinti, ar jūsų cheminė medžiaga atitinka cheminės medžiagos tapatybės profilio (SIP) ribas, dėl kurių susitarė bendros registracijos dalyviai. Jeigu jūsų cheminė medžiaga neatitinka SIP ribų, jūs ir jūsų bendros registracijos dalyviai turės susitarti dėl SIP taikymo srities praplėtimo arba nuspręsti, kad jūsų cheminė medžiaga nepatenka į tos bendrai teikiamos informacijos taikymo sritį.

Susitarę, kad jūsų cheminės medžiagos yra tapačios, ir kad visi bendros registracijos dalyviai, įskaitant jus, atitinka bendrai teikiamos informacijos SIP, galite pradėti dirbti kartu ir dalytis duomenimis ir išlaidomis, kad atliktumėte bendrą registraciją (žr. 3 žingsnį „Susisiekite su bendros registracijos dalyviais“).

 

8. Susipažinkite su funkcijomis ir veikla bendrai teikiant informaciją

Bendrai teikiant informaciją numatytos dvejopos oficialiai atskiros funkcijos, kurios priskiriamos pagrindiniam registruotojui ir nariams registruotojams, jeigu tokių registruotojų yra. Tačiau visi bendros registracijos dalyviai atsako už darbų atlikimą pagal tvarkaraštį ir jų eigą, bendrų registracijos dalių turinį ir atskirų su jais susijusių registracijos dalių turinį.

Rengdami bendrai teikiamą informaciją, bendros registracijos dalyviai išrenka pagrindinį registruotoją (žr. 3 žingsnį „Susisiekite su bendros registracijos dalyviais“). Pagrindiniam registruotojui reikės susitarti su bendros registracijos dalyviais, be to, jis pirmiausia per REACH-IT sistemą turės pateikti bendrą registracijos dalį, tik tuomet nariai galės pateikti savo registracijas. Pagrindinis registruotojas registracijos nariams taip pat turi perduoti saugos rakto numerius, kad jie galėtų prisijungti prie bendrai teikiamos informacijos (žr. 6 etapą. „Pateikite savo registracijos dokumentaciją“).

Dėl visų kitų užduočių su bendros registracijos dalyviais turite nuspręsti, kaip kartu dirbsite. Kitaip tariant, privalote pasiskirstyti, kas imsis kokios veiklos, ir ar tam tikroms užduotims atlikti bus naudojamos užsakomosios paslaugos. Susitarimas paprastai įtvirtinamas dokumente.

Susitarime turi būti aprašyta įvairi veikla, kurią turi vykdyti bendros registracijos dalyviai, kad galėtų atlikti registraciją (žr. 3, 4, 5 ir 6 žingsnius) ir nuolat ją atnaujinti (žr. 7 žingsnį). Tai yra:

  • administracinės užduotys – kontaktinio centro įsteigimas ryšiams palaikyti, sąskaitų faktūrų ir mokėjimų tvarkymo nuostatų parengimas, grąžinamųjų išmokų tvarkos ir įrašų registravimo nustatymas;
  • dokumentacijos turinio parengimas – esamų duomenų rinkimas, naujų duomenų rengimas, duomenų kokybės aptarimas, bendrai pateiktinų duomenų nustatymas, derybos dėl su duomenimis susijusių išlaidų pasidalijimo, cheminės saugos vertinimų atlikimas, klasifikacijos rengimas ir cheminės saugos ataskaitos rengimas;
  • IUCLID dokumentacijos rengimas ir pateikimas – bendros registracijos dalies kūrimas naudojant IUCLID, dokumentacijos pateikimas ECHA ir sąskaitos faktūros ir pranešimų perdavimas REACH-IT sistemai.

Jeigu prisijungsite prie bendrai teikiamos informacijos, paprastai tapsite nariu registruotoju. Ankstesni bendros registracijos dalyviai jau išrinko bendrą registruotoją ir nusprendė, kaip dirbs kartu. Šie klausimai paprastai bus aptarti sudarytame susitarime. Daugiau informacijos apie tai, kaip susitarti dėl dalijimosi duomenimis ir kaip juos kartu pateikti, žr. 3 žingsnį. Pagrindinis registruotojas paprastai perduos jums prieigos rakto numerį, kad REACH-IT sistemoje galėtumėte jungtis prie bendrai teikiamos informacijos.