Užduoti ECHA klausimą dėl paraiškų autorizacijai gauti

Ar esate mažoji ar vidutinė įmonė (MVĮ) ir ketinate prašyti išduoti autorizacijos liudijimą dėl labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos naudojimo? Ar dar turite su autorizacijos procedūra susijusių klausimų? Kodėl gi nepaklausus ECHA? 

Paslaugos bus prieinamos 2015 m. vasario 25 d. 10.00–12.00 val. Vidurio Europos laiku, be to, pagalbą teiksime jūsų gimtąja kalba (jei jūsų šalyje yra daugiau nei viena oficialioji kalba, paslaugas teiksime bent viena iš šių kalbų).

Rezervuokite jums tinkamą laiką pokalbiui telefonu ir iš anksto pateikite klausimus. Tuomet jums paskambinsime sutartu laiku.

Kaip rezervuoti laiką pokalbiui telefonu?

  1. Laiką galima rezervuoti 2015 m. vasario 2–18 d. svetainėje http://echa.ajas.fi.
  2. Susikurkite naudotojo paskyrą: Spustelėkite „Create log-in credentials" (Sukurti prisijungimo duomenis).
  3. Po langeliu „Topic area" (Teminė sritis) esančiame išskleidžiamajame sąraše pasirinkite savo kalbą. Tuomet matysite visą laisvą laiką, kuriuo informaciją galėsite gauti savo kalba.
  4. Pasirinkite laiką, spustelėkite eksperto vardą ir pavardę ir tuomet atsidarys prašymo formos langas. Jūsų naudotojo duomenys į šią formą jau bus perkelti automatiškai. Skiltyje „Comments/Questions" (Pastabos / Klausimai) įrašykite savo klausimą, sutikite su teisiniu pranešimu (pažymėkite langelį) ir spustelėkite „Book time" (Rezervuoti laiką). E. paštu gausite automatinį pranešimą, kad jūsų prašymas buvo pateiktas ir laukia ECHA patvirtinimo.
  5. Tuomet gausite patvirtinimą e. paštu.

Dėl techninių priežasčių rezervavimo priemonė prieinama tik anglų kalba. Tačiau dėl patogumo toliau pateikiamas teisinės atsakomybės apribojimo tekstas jūsų gimtąja kalba:

Nepamirškite, kad, atsižvelgdami į jūsų pateiktą informaciją, stengsimės pateikti kuo geresnį patarimą. Už REACH ir CLP įsipareigojimų įgyvendinimą atsakote patys. ECHA neprisiima atsakomybės už tai, kaip jūs naudojate šio renginio metu gautą informaciją.

Per rezervavimo priemonę pateikta asmeninė informacija bus naudojama tik rengiant „Ask ECHA" (Klausk ECHA) sesiją. ECHA visus asmens duomenis tvarko laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmens duomenų apsaugos. Pagal šį reglamentą kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su pateiktais asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą ECHA informacijos tarnybai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)