Kas nėra cheminė medžiaga?

Mišiniai

Mišinys – dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišinys ar tirpalas. Pagal ES cheminių medžiagų teisės aktus mišiniai cheminėmis medžiagomis nelaikomi.


Mišinio gamybos schema
Jeigu cheminiai komponentai A ir B sumaišomi, tačiau jie nereaguoja, šiuo atveju turime ne cheminę medžiagą, o mišinį.
 

Mišiniais gali būti:

 • šampūnai ir muilas,
 • kiti kosmetikos produktai,
 • plovikliai, ir
 • dažai.

Jeigu ruošiate ar importuojate mišinį, privalote registruoti kiekvieną pavienę jūsų mišinio cheminę medžiagą, jeigu jos pateikiate ar importuojate vieną toną ar didesnį kiekį per metus.

Jeigu esate mišinio ruošėjas, maišantis atskiras chemines medžiagas ir ruošiantis mišinį, neprivalote pagal REACH reglamentą registruoti kiekvieną cheminę medžiagą, jeigu negaminate ar neimportuojate į mišinio sudėtį įtrauktų pavienių cheminių medžiagų.

Gaminiai

Gamindami daiktus, kuriems suteikiama forma, paviršius ar struktūra, jūs galite naudoti chemines medžiagas. Pagal teisės aktų nuostatas, jeigu funkcija kur kas daugiau priklauso nuo specialios formos, paviršiaus ar struktūros negu nuo cheminės sudėtis, šiuo atveju kalbama apie gaminius.


Schemoje pateikta gaminio gamyba

Cheminiai komponentai A ir B sujungiami ir taip pagaminamas gaminys.

Gaminiai gali būti:

 • dviračiai,
 • gitaros,
 • baterijos,
 • marškinėliai, ir
 • kompaktiniai diskai.

Jeigu gaminate ar importuojate gaminį, privalote registruoti kiekvieną pavienę gaminio sudėtyje esančią cheminę medžiagą:

 • jeigu gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip 1 toną; ir
 • jeigu cheminę medžiagą ketinama išleisti įprastomis naudojimo sąlygoms, pvz., aromato prisotinti marškinėliai.

Jeigu cheminė medžiaga jūsų gaminio sudėtyje jau buvo registruota tam pačiam naudojimo būdui, jūs neprivalote jos registruoti.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)