Glaustos rekomendacijos

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) rengia sutrumpintų REACH rekomendacinių dokumentų seriją, kad Agentūros išleisti atitinkami rekomendaciniai dokumentai taptų aiškesni pramonės atstovams.

Šiuose dokumentuose pramonės įmonių vadovams, įskaitant mažųjų ir vidutinių įmonių vadovus, paprastai paaiškinami svarbiausi išsamių rekomendacijų aspektai. Tai leis įmonėms greitai susipažinti su įvairiais REACH aspektais ir įvertinti jų aktualumą pačioms įmonėms. Šiuose sutrumpintuose dokumentuose, kuriuose rekomendacijos išdėstomos glaustai, negali būti pateikta visa išsami informacija, todėl, kilus abejonių, patariama informacijos ieškoti išplėstiniame rekomendacijų dokumente.

Kai kurie iš šių dokumentų išversti arba bus išversti į oficialiąsias ES kalbas. Išversti dokumentai skelbiami šiame tinkalapyje: naudokitės kalbų meniu, esančiu tinklalapio viršutiniame dešiniajame kampe.

 

Glaustos rekomendacijos dėl gaminiuose esančioms medžiagoms taikomų reikalavimų

 

Glaustos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą ( Atnaujintas 26/01/2018)
Atitinkamos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą

 

Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD)
Glaustos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą  (21/11/2017)
Atitinkamos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą (28/11/2017)
Glaustos registravimo rekomendacijos

 

Glaustos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą (30/08/2017)
Atitinkamos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą

 

Glaustos gairės Cheminių medžiagų identifikavimas ir pavadinimų suteikimas pagal REACH ir CLP reglamentus

 

Glaustos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą (05/04/2017)
Atitinkamos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą

 

Glaustos rekomendacijos dėl dalijimosi duomenimis

 

Glaustos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą (28/03/2017)
Atitinkamos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą

 

Saugos duomenu lapu pildymas

 

Glaustos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą (17/12/2015)
Atitinkamos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą

 

Tolesni naudotojai
Glaustos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą  (13/12/2013)
Atitinkamos rekomendacijos
atsisiųsti PDF dokumentą

 

Glaustos rekomendacijos dėl cheminės saugos vertinimo

 

Glaustos rekomendacijos
Atkreipiame dėmesį, kad šios glaustos rekomendacijos nebenaudojamos ir skaitytojas informacijos turėtų ieškoti MVĮ vadovams ir REACH koordinatoriams skirto praktinio vadovo 6 skyriuje.
parsisiųsti dokumentą PDF formatu
Atitinkamos rekomendacijos
Išsamiau
 

Categories Display