Partnerių paslaugos pareiškėjams

Bendrovės, konsorciumai, pramonės asociacijos ir konsultacinės įmonės gali naudotis pareiškėjams skirta partnerių paieškos paslauga, padedančia susirasti tinkamą partnerį teikiant autorizacijos paraiškas. Šia paslauga gali naudotis ir bendrovės, turinčios leistinas pakaitines medžiagas.

Šia paslauga galima naudotis dviem būdais:

  1. susirasti potencialių pareiškėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis, informaciją apie chemines medžiagas, jų naudojimo paskirtį, vaidmenį tiekimo grandinėje ir pasirinkti norimą bendradarbiavimo būdą;
  2. pateikti informaciją apie save, kad su jumis galėtų susisiekti kiti asmenys. Visa šios formos informacija bus skelbiama viešai.

Šia paslauga galima naudotis tik tvarkant tas chemines medžiagas, kurios įtrauktos į autorizacijos sąrašą (REACH reglamento XIV priedas), arba kurias rekomenduojama įtraukti į autorizacijos sąrašą.

Pareikšti susidomėjimą

Fill in the webform 

Parsisiųsti kontaktų sąrašą

Perskaičiau šį teisinį pranešimą ir atsakomybės apribojimo nuostatas ir su jais sutinku.

Contact list [XLSX]

Atsakomybės apribojimas ir naudojimo sąlygos

Šios paslaugos naudotojai sutinka naudotis tokia ECHA informacija, kuri pateikta. ECHA negarantuoja pateiktos informacijos tikslumo ir autentiškumo. ECHA taip pat netikrina, ar pateikiama pati naujausia informacija. Atkreipiame dėmesį, kad šios paslaugos naudotojų pateiktos informacijos ar paslaugų įtraukimas į sąrašą nereiškia, kad ECHA patvirtino pateiktų duomenų teisingumą ar kokybę. Informaciją naudojantys naudotojai sutinka, kad ECHA nėra atsakinga už jokius nuostolius, kuriuos, paskelbus ar naudojant šią informaciją, gali patirti informacijos pateikėjas, paslaugos naudotojas ar trečiosios šalys. Paskelbtą informaciją ECHA gali pašalinti savo iniciatyva arba gavusi informacijos pateikėjo prašymą, atsiųstą šiuo el. pašto adresu: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)