Keturi sėkmingo cheminės medžiagos identifikavimo etapai

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) parengė keturių etapų sėkmingo cheminės medžiagos identifikavimo metodą. Vykdydami šiuos etapus ir vadovaudamiesi mūsų patarimais, galėsite teisingai identifikuoti savo cheminę medžiagą.

 

1. Išanalizuokite savo cheminę medžiagą
 1. Pirmiausia privalote nuspręsti, ar jau turite būtinus analizės duomenis, kad galėtumėte identifikuoti savo cheminę medžiagą REACH reglamento reikmėms. Jeigu nesate gamintojas, šios informacijos jums gali tekti prašyti iš savo tiekėjo. Jeigu turite būtinus analizės duomenis, turėtumėte pereiti prie 1d etapo, kitu atveju pereikite prie 1b etapo.
 2. Paimkite reprezentatyvųjį savo cheminės medžiagos ėminį arba kelis ėminius iš skirtingų jos partijų ar iš skirtingų cheminės medžiagos gamybos etapų. Jeigu esate mišinių importuotojas, jums gali tekti savo tiekėjo prašyti, kad jis pateiktų mišinio sudėtyje naudojamų cheminių medžiagų ėminius.
 3. Jei nuo pat pradžių parengsite teisingą analizės strategiją, sutaupysite laiko ir pinigų. Šiuo etapu turėtumėte apsvarstyti, ar savo įmonėje turite pakankamai veiklos pajėgumų ir žinių. Jei ne, turėtumėte kreiptis į paslaugų teikėją arba laboratoriją, kuris (-i) yra susipažinusi su gamybos analize pagal REACH reglamentą. Atkreipkite dėmesį, kad cheminės medžiagos identifikavimo analizės nereikia atlikti pagal gerą laboratorinę praktiką (GLP).
 4. Nepaisant to, kurį būdą pasirinksite, rezultatas turėtų būti toks pat: analitinių tyrimų / informacijos, pagal kuriuos visapusiškai identifikuojama jūsų cheminė medžiaga, rinkinys. Informacija apie spektrus, chromatogramos ir kita analitinė informacija turėtų būti tinkamos kokybės ir išsamiai paaiškinta.
 5. Jeigu sunkiai sekasi parengti paaiškinimus ar atliekant analizę iškyla techninio pobūdžio nesklandumų, parenkite trumpą mokslinį pagrindimą ir taikykite alternatyvius metodus. Be to, gali praversti specialisto pagalba.
 6. Teisiniame tekste nustatyta, kad ultravioletinių spindulių, infraraudonųjų spindulių ir magnetinio branduolių rezonanso spektroskopija arba masių spektrometrija turi būti atliekami kartu su efektyviąja skysčių chromatografija arba dujų chromatografija. Neorganinėms cheminėms medžiagoms gali tekti taikyti rentgeno spinduliuotės difrakcijos spektrometriją ir atominės sugerties spektroskopiją, kurios būtų tinkami alternatyvūs metodai. Naudojant šiuos metodus ir aiškinant jų rezultatus būtinos specialios žinios.

 

2. Nustatykite išsamią savo cheminės medžiagos sudėtį
 1. Dabar analizė turėtų leisti jums susidaryti išsamų vaizdą apie savo cheminės medžiagos sudėtį.
 2. Analizuojant vieną ėminį neatsižvelgiama į variantus, pagrįstus šaltiniu (pvz., pradinėmis medžiagomis) ir gamybos procesu. Šie variantai apibūdinami koncentracijos intervalais, kurie gali būti Analizės pažymėjimo (CoA) dalis arba kokybės kontrolės specifikacija.
 3. Jeigu tai yra tipinė tinkamai apibūdinta cheminė medžiaga, jūsų nurodoma medžiagos sudėtis turėtų atrodyti taip: 

   

  Pavadinimas Tipinė koncentracija (proc.) Koncentracijos intervalas (proc.)
  A sudedamoji dalis 90 85–96 
  B sudedamoji dalis (priemaiša) 6 4–7
  C sudedamoji dalis (priemaiša) 2 0-3
  D sudedamoji dalis (priemaiša) 2 0–3

 

3. Suteikite cheminei medžiagai pavadinimą
 1. Atsižvelgdami į sudėtį turėsite apibūdinti bendrą tapatybę, t. y. nurodyti cheminės medžiagos pavadinimą.
 2. Atsižvelgiant į jūsų cheminės medžiagos sudėtingumą, taikomos skirtingos taisyklės. Šias taisykles galima rasti „Rekomendacijose dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus“. Jei kyla abejonių suteikiant pavadinimą savo cheminei medžiagai, galite kreiptis į specialistą pagalbos.

 

4. Priskirkite skaitinį identifikatorių
 1. ECHA svetainės informacijos apie chemines medžiagas tinklalapyje atlikite paiešką naudodami „Cheminių medžiagų paieškos“ priemonę, kad išsiaiškintumėte, ar jūsų cheminei medžiagai jau suteiktas EB arba sąrašo numeris.
 2. Cheminės medžiagos pavadinimas paprastai susiejamas, nors tai nėra privaloma, su inventoriaus numeriu, pvz., EINECS arba CAS numeriu. Šis numeris dažnai bus nurodytas saugos duomenų lape (SDS) arba analizės pažymėjime (CoA). Galbūt norėsite kreiptis pagalbos į ekspertą, kad nustatytumėte, ar jūsų cheminei medžiagai suteiktas inventoriaus numeris.

Surinkę šią informaciją privalote jai suteikti elektroninę formą, kad ji būtų tinkama naudoti IUCLID sistemoje.

Atliekant REACH registraciją, į dokumentaciją, kurią teikia pagrindinis registruotojas, reikia įtraukti ribinę sudėtį. Ribinė sudėtis yra nustatoma pagal visų bendros registracijos dalyvių nurodomas sudėtis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)