Petroleum products

Naftos produktai , pvz., gazolinas, žibalas (aviacijos degalai), dyzelinas, tepalai, parafino vaškas ir bitumas, gaminami iš žalios naftos naudojant rafinavimo procesą, įskaitant distiliavimą, krekingą, izomerizavimą, riformingą, alkilinimą ir hidrodesulfuraciją.

Tačiau naftos perdirbimo gamyklose naudojami įvairūs įrenginiai, kuriems parenkamos skirtingos sąlygos. Žaliavinės naftos cheminė sudėtis taip pat gali gerokai skirtis, todėl užbaigus gamybos procesą išeigos srautuose esančių angliavandenilių tipas ir jų kiekis taikant tą patį technologijos procesą gali skirtis toje pačioje naftos perdirbimo gamykloje ar pavienėse gamyklose.

Išsamią informaciją galima gauti iš Europos naftos bendrovių asociacijos (CONCAWE).

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)