Pagalbos paieška

Vaidmens veiklos požiūriu supratimas

Pažangios bendrovės šiuos teisinius įsipareigojimus paverčia veiklos galimybėmis.

Informacijos perdavimas tiekimo grandinės dalyviams 

Perduodant informaciją užtikrinama ne tik geresnė cheminė sauga, bet taip pat:

  • ši procedūra padeda jums numatyti jūsų veiklai svarbiausias chemines medžiagas;
  • tai taip pat gali praplėsti žinias ir supratimą apie jūsų cheminių medžiagų naudojimą ir būsimą jų paklausą. Ja galima remtis persvarstant jūsų portfelį ir kuriant naujus produktus.

Būkite aktyvūs

Sprendimas reglamentuoti chemines medžiagas ES lygmeniu jūsų veiklai gali turėti ilgalaikį poveikį. Jums suteikiama galimybė įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą ir siūlyti saugesnes alternatyvas, kurias galbūt esate numatę.

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) reguliariai rengia konsultacijas, susijusias su pasiūlymais, teikiamais dėl:

  • pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo derinimo; 
  • labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų nustatymo;
  • sprendimų, priimamų siekiant nustatyti, kurioms labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms būtina išankstinė autorizacija;
  • leidimo suteikimo atskiroms bendrovėms laikinai naudoti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas;
  • tam tikrų cheminių medžiagų naudojimo būdų apribojimo;
  • keistinų veikliųjų biocidinių medžiagų nustatymo.

Stebėkite, kaip reguliuojama Jūsų cheminė medžiaga

REACH reglamentas

Į kandidatinį sąrašą ir autorizacijos sąrašą reguliariai įtraukiamos naujai nustatytos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos. Be to, nustatomi ir taikomi nauji apribojimai. Domėdamiesi šiais teisiniais pokyčiais geriau galite prognozuoti savo verslo aplinką, persvarstyti savo portfelį ir parengti atitinkamą verslo strategiją. 

Kol nustatoma labai pavojingos cheminės medžiagos reguliavimo tvarka, tenka pereiti daug etapų. Mūsų svetainėje rasite informacijos, padėsiančios stebėti Jūsų cheminių medžiagų naudojimą. ECHA kiekviename autorizacijos ir apribojimo proceso etape skelbia informaciją ir rengia viešas konsultacijas.

Biocidai

Kad laiku gautumėte produkto autorizacijos liudijimą, privalote išsiaiškinti šio produkto sudėtyje esančios veikliosios cheminės medžiagos statusą. Ar ši medžiaga yra patvirtinta arba kada tikimasi priimti sprendimą dėl jos patvirtinimo? Ar ji įtraukta į keistinų medžiagų sąrašą?

Taip pat galite susipažinti su Biocidinių produktų komiteto nuomonėmis, kuris teikia savo išvadas dėl nagrinėjamų veikliųjų cheminių medžiagų saugumo ir rekomenduoja Europos Komisijai šias medžiagas patvirtinti arba nepatvirtinti. Kuo anksčiau gausite informaciją, tuo apdairiau galėsite priimti verslo sprendimus.


Nemokama parama

Norėdami apskritai suvokti, kaip taikomi teisės aktai ir susipažinti su konkrečia informacija, kreipkitės į nacionalinę pagalbos tarnybą arba ECHA pagalbos tarnybą.

Dėl informacijos, susijusios su konkrečiu sektoriumi, ir pagalbos kreipkitės į savo pramonės asociaciją. Jos atidžiai studijuoja teisės aktus ir savo nariams teikia praktinę pagalbą. Kai kurios iš jų taip pat turi veikiančias atskirų sektorių pagalbos tarnybas.

Informacijos apie ES finansavimą galima gauti iš Europos įmonių tinklo. 

Jeigu turite klausimų apie konkrečias medžiagas, kreipkitės į savo tiekėjus ir kitas jūsų tiekimo grandinės bendroves. Vienas iš teisės aktų tikslų – gerinti keitimąsi informacija tiekimo grandinėje siekiant užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą. 

Mokama pagalba

Siekdami laikytis Jums REACH reglamente nustatytų reikalavimų, galite pasisamdyti konsultantą. Būkite apdairūs ir nemokėkite už tai, kas jums nereikalinga. Pateikiame kontrolinį sąrašą, kuris padės pasirinkti tinkamiausią konsultantą. 

Finansinė parama

Galbūt turite teisę gauti finansinę paramą iš ES arba jūsų valstybės narės, ypač tuo atveju, jeigu jūsų įmonė diegia naujoves, steigia darbo vietas, nėra didelė, remiasi moksliniais tyrimais arba daug dėmesio skiria tvarumo klausimams.

 

Skaitykite informaciją apie ES ir šalių skiriamą finansavimą

Categories Display