Pradžia

Chemines medžiagas vienaip ar kitaip naudoja daugelis įmonių. Jos labai svarbios mūsų gyvensenai ir ekonomikai, tačiau, norint apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, jas būtina naudoti saugiai. 

Visoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE), apimančioje ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją, taikomi vienodi cheminių medžiagų gamybos, tiekimo ir saugaus naudojimo reikalavimai. Šie reikalavimai įmonėms taikomi nepaisant jų padėties tiekimo grandinėje ir jų gaminamų, importuojamų, eksportuojamų arba naudojamų produktų pobūdžio.

Tai reiškia, kad veikiausiai šie teisės aktai vienaip ar kitaip taikomi ir jūsų įmonei. Šie teisės aktai:

  • taikomi visiems sektoriams, kuriuose gaminamos, importuojamos, platinamos arba naudojamos cheminės medžiagos – kaip žaliavos arba galutiniai produktai (ne tik chemijos pramonėje);
  • jums taikomi nepaisant jūsų įmonės dydžio;
  • įpareigoja jus saugiai naudoti chemines medžiagas, kurias jūs pateikiate rinkai arba naudojate;
  • reikalauja, kad kiekvienas tiekimo grandinės dalyvis pateiktų informaciją apie saugų cheminių medžiagų naudojimą;
  • suteikia vartotojams teisę teikti klausimus dėl jūsų gaminių sudėtyje esančių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų.

Jūsų pareigos priklauso nuo to, koks yra produktų, kuriuos pateikiate rinkai arba naudojate, pobūdis –

  • atskiros cheminės medžiagos, įskaitant metalus,
  • mišiniai ar
  • gaminiai.

Jei rinkai pateikiate pavojingus produktus, turėsite laikytis papildomų reikalavimų. 

Jei su tuo anksčiau nesusidūrėte, pradėkite nuo šio puslapio. Visų pirma turėsite nustatyti savo vaidmenį tiekimo grandinėje, o tada – išsiaiškinti, ko iš jūsų reikalaujama. Viena įmonė gali atlikti keletą vaidmenų.


 

Paveikslas

 

Paveikslas

 

Paveikslas

 

Paveikslas

 

Paveikslas

 

Paveikslas

 

Paveikslas

 

 

Taikomos išimtys?

Image