ePIC vadovai

ePIC vadovais siekiama padėti pramonės ir valdžios institucijų atstovams naršyti IT sistemą ir padėti įvykdyti Išankstinio pranešimo apie sutikimą reglamento (2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo) prievoles.

ePIC naudotojo vadove pramonei išsamiai ir pateikiant pavyzdžių pramonės atstovams paaiškinama, kaip teikti pranešimus apie eksportą, prašymus dėl specialaus RIN ir atlikti kitas užduotis.

ePIC vadovuose paskirtosioms nacionalinėms institucijoms ir Europos Komisijai valdžios institucijų atstovai gali sužinoti, kaip patikrinti pranešimus apie eksportą ir kitą pramonės informaciją, pateiktą išankstinio pranešimo apie sutikimą srityje.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)