R4BP: biocidinių produktų registras

R4BP 3 – tai centrinis portalas, per kurį teikiamos visos biocidinių produktų paraiškos. Jame yra numatytos funkcijos, kuriomis naudodamosi įmonės ir institucijos gali laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tarpusavyje keistis informacija. 

Biocidinių produktų paraiškos pagal Biocidinių produktų reglamentą (BPR, Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) pradėtos teikti 2013 m. rugsėjo 1 d. 

IUCLID programa naudojama renkant, tvarkant ir saugant duomenis apie veikliąsias medžiagas ir biocidinius produktus. Norėdami pateikti paraišką, turite parengti IUCLID dokumentaciją ir pateikti ją ECHA ir nacionalinėms institucijoms per R4BP 3. IUCLID programą galite atsisiųsti iš IUCLID svetainės. 

Reguliavimo sprendimų ir paraiškų migracija iš ankstesnės  R4BP2 versijos į R4BP3 versiją jau užbaigta. 

Jeigu R4BP 3 registre negalite rasti su jūsų autorizacijos liudijimu susijusio reguliavimo sprendimo, tai reiškia, kad R4BP2 registre esančiame įraše apie jūsų autorizacijos liudijimą nebuvo galiojančio juridinio subjekto UUID, susijusio su autorizacijos liudijimo turėtoju. Kad būtų galima galutinai pereiti nuo R4BP2 prie R4BP 3, tokie reguliavimo sprendimai buvo priskirti virtualiam juridiniam subjektui ir šiuo metu nėra prieinami jums arba bet kuriai realiai įmonei (savininko neturintis reguliavimo sprendimas). Norėdami R4BP 3 registre gauti prieigą prie savininko neturinčio reguliavimo sprendimo, vadovaukitės toliau nurodytomis instrukcijomis, kurias rasite spustelėję puslapio apačioje esančias konkrečias nuorodas. Daugiau informacijos rasite ECHA svetainės skiltyje su klausimais ir atsakymais apie migraciją. 

 

Categories Display