Skip to Content
Skip to Content

Paraiškos galutinis parengimas

Jei turite pagrįstų priežasčių prašyti autorizacijos, elkitės skaidriai ir be reikalo neteikite prašymų viešose ataskaitų versijose skelbiamą informaciją laikyti konfidencialia. Jums reikės pagrįsti visą informaciją, kuri, jūsų teigimu, yra konfidenciali. Jei viešoje ataskaitos versijoje tam tikra konfidenciali verslo informacija ištrinama, konfidencialioje ataskaitos versijoje ši informacija turi būti pažymėta raudonai.

Baigus rengti dokumentus, reikia susikurti IUCLID cheminės medžiagos duomenų rinkinį ir pridėti reikiamus dokumentus. Išsamūs nurodymai pateikiami vadove „Kaip parengti paraišką autorizacijai gauti“.

Paraiškos galutinis parengimas

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2