Kodėl svarbu teisingai identifikuoti medžiagą?

Į raudonos spalvos klaustuką atsirėmęs baltos spalvos personažasKad galėtumėte nustatyti, ar jūsų cheminei medžiagai taikomi ES teisės aktai, turite žinoti, kokią cheminę medžiagą naudojate. Jei šie teisės aktai taikomi, jums gali tekti vykdyti tam tikras teisines prievoles, kad galėtumėte toliau naudoti savo cheminę medžiagą ir ja prekiauti.

Tiksli cheminės medžiagos tapatybė leis jums:

  • sužinoti, ar turite įregistruoti savo cheminę medžiagą Europos cheminių medžiagų agentūroje, ar jai taikoma išimtis;
  • rasti kitus tos pačios cheminės medžiagos registruotojus ir galimus registruotojus. Pagal REACH reglamentą reikalaujama, kad įmonės bendradarbiautų su kitais tos pačios cheminės medžiagos gamintojais ar importuotojais ir parengtų bendrą registracijos dokumentaciją;
  • parengti cheminės medžiagos tapatybės profilį (SIP) ir nustatyti susijusią ribinę sudėtį, kad bendra registracija vyktų skaidriai;
  • tinkamai dalytis duomenimis, kad nereikėtų atlikti nebūtinų bandymų su gyvūnais ir būtų galima sumažinti išlaidas;
  • sužinoti, ar jūsų cheminei medžiagai taikoma suderinta klasifikacija, jos naudojimas apribotas arba jai būtina gauti autorizaciją;
  • pasinaudoti kitų surinkta informacija apie jūsų cheminės medžiagos poveikį, galimus naudojimo būdus tiekimo grandinėje ir saugesnes alternatyvas.

Saugiai naudokite savo cheminę medžiagą
visoje savo tiekimo grandinėje!

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)