Hydrocarbon solvents

Angliavandenilinių tirpiklių medžiagos paprastai gaunamos iš naftos žaliavos ir joje yra vienos ar daugiau klasių angliavandenilių (pvz., tiesios, šakotos grandinės alkanai ar cikloalkanai ir aromatinės medžiagos).

Angliavandenilinių tirpiklių tipų skirtumai iš esmės grindžiami skirtingomis jų angliavandenilių klasėmis ir jų anglies atomų grandinės pasiskirstymu. Anglies atomų grandinės pasiskirstymas priklauso nuo galutinio produkto tikslinio distiliavimo intervalo. Angliavandenilinių tirpiklių anglies atomų grandinės paprastai būna angliavandenilių, kuriuos sudaro daugiau negu C5 ir mažiau negu C20 anglies atomų grandinės siaurosios frakcijos. Atsižvelgiant į pirminių medžiagų sudėties skirtumus daugelis angliavandenilinių tirpiklių priskiriami UVCB medžiagoms (nežinomoms ar kintamos sudėties medžiagoms, sudėtiniams reakcijų produktams ar biologinėms medžiagoms).

Pagrindinį procesą, naudojamą perdirbant naftos žaliavą, kad būtų gautas angliavandenilinis tirpiklis, sudaro įvairūs proceso etapai, kurie gali apimti žaliavos distiliavimą, hidrodesulfuraciją, aktyvųjį ar neaktyvųjį hidrinimą ir galiausiai distiliavimą bei lengvųjų komponentų pašalinimą.

Išsamią informaciją galima gauti iš Angliavandenilinių tirpiklių gamintojų asociacijos (HSPA), kuri yra Europos chemijos pramonės tarybos (CEFIC) sektoriaus grupė. 

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)