Kaip pateikti autorizacijos paraišką

1. Sužinokite, ar jums taikomas autorizacijos reikalavimas
Patikinkite, ar jūsų medžiaga įtraukta į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą ir ar jūsų naudojimo būdams taikomos kokios nors išimtys.

2. Parenkite paraiškos strategiją
Komunikuodami per savo tiekimo grandinę parenkite strategiją, kaip geriausia veikti.

3. Pradėkite rengti paraišką
Sužinokite, kokią informaciją turite pateikti savo paraiškoje ir pradėkite rengti būtinas ataskaitas.

4. Praneškite ECHA ir prašykite surengti informacijos sesiją telekonferencijos būdu
Iš anksto informuokite ECHA apie savo ketinimą teikti autorizacijos paraišką ir prašykite surengti informacijos sesiją telekonferencijos būdu, kurioje galėsite užduoti klausimus apie autorizacijos prašymo procesą.

5. Baikite rengti savo paraišką
Baikite rengti ataskaitas ir visą informaciją, kuri reikalinga paraiškai pateikti.

6. Pateikite savo paraišką
Savo paraišką pateikite per vieną iš pateikimo terminų.

7. Dalyvaukite rengiant nuomonę
Stebėkite savo paraiškos nagrinėjimą nuo konsultacijų iki komitetų nuomonių rengimo.

8. Įvykdykite savo prievoles Europos Komisijai priėmus sprendimą
Įsitikinkite, kad įvykdėte visas prievoles Europos Komisijai priėmus sprendimą, pvz., įgyvendinimo sąlygas arba, jeigu esate tolesnis naudotojas, prievolę pranešti ECHA apie medžiagos naudojimo būdus.

9. Jei cheminę medžiagą vis dar turite naudoti, pateikite peržiūros ataskaitą
Jeigu po peržiūros termino turite toliau naudoti cheminę medžiagą, turite pateikti peržiūros ataskaitą ne vėliau kaip likus 18 mėnesių iki peržiūros termino pabaigos.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)