Skip to Content
Skip to Content

Cheminės medžiagos identifikavimas

REACH, Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) ir biocidų reglamentuose pagrindinis dėmesys skiriamas cheminėms medžiagoms. Pavyzdžiui, pagal REACH reglamentą reikalaujama pateikti kiekvienos cheminės medžiagos, kurią gaminate ar importuojate, registracijos dokumentaciją. Šios dokumentacijos pagrindas – aiški ir tiksli cheminės medžiagos tapatybė.

Tiksli cheminės medžiagos tapatybė yra pradinis registracijos pagal REACH taškas, ją taip pat būtina žinoti siekiant laikytis CLP ir biocidų reglamentų reikalavimų. Tai suteikia galimybę nustatyti kenksmingas chemines medžiagas, įdiegti tinkamas rizikos valdymo priemones, kurios padėtų nuo tokių medžiagų apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

Pradžia

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2