Kaip pakeisti jūsų cheminės medžiagos identifikatorių?

ECHA teikia užregistruotos cheminės medžiagos cheminių identifikatorių keitimo paslaugą.

Jei medžiagos tapatybė nustatyta neteisingai, galite paprašyti, kad ECHA pakeistų jūsų registracijos pagrindinius identifikatorius, pavyzdžiui, EB numerį. Pakeitus cheminius identifikatorius, jūsų teisės gaminti medžiagą ir ją importuoti nesikeičia.

Dėl pakeitimo galite kreiptis naudodamiesi internetine forma. Jei keičiama bendrai teikiama registracijos dokumentacija, pagrindinis registruotojas turės prie internetinės formos pridėti bendro pateikimo planą, kuriame nurodyta, kad medžiagos identifikatoriaus keitimui pritaria visi bendro registravimo nariai.

Gavusi prašymą suteikti tokią paslaugą, ECHA tikrina, ar gali ją suteikti. Jei agentūra mano, kad paslaugą galima suteikti, ji kiekvienam registruotojui, priklausomai nuo numatomo darbo krūvio, parengia mokesčio už paslaugą sąskaitą.

Teikdama šią paslaugą ECHA netikrina registracijos dokumentacijų atitikties cheminės medžiagos tapatybės informacijos reikalavimams pagal REACH. Tai reiškia, kad jei pakeitus cheminius identifikatorius, bus nuspręsta atlikti registracijos dokumentacijų atitikties patikrą, gali būti nustatyta, kad jos neatitinka cheminės medžiagos tapatybės reikalavimų.

Kiekvienas registruotojas, prašantis cheminės medžiagos identifikatoriaus keitimo paslaugos, turi sumokėti ne mažesnį kaip 300 EUR mokestį.  Mokesčio dydis nustatomas ECHA valdančiosios tarybos sprendimu. Mokestį reikia sumokėti per 30 dienų. Jei prašoma paslauga negali būti suteikta, jums bus apie tai pranešta.

Gavusi patvirtinimą, kad mokestis sumokėtas, ECHA atnaujina identifikatoriaus informaciją REACH-IT sistemoje. Pagrindinis registruotojas ir bendro registravimo nariai apie atnaujintą identifikatoriaus informaciją informuojami per REACH-IT sistemą, nurodant terminą, kada jie turi pateikti atnaujintą registraciją su teisingais identifikatoriais.

 

Related news

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)