Jums tenkančių prievolių vykdymas Europos Komisijai priėmus sprendimą

Europos Komisija per tris mėnesius nuo ECHA nuomonių gavimo parengia sprendimo dėl autorizacijos projektą. Parengus sprendimo projektą, reikia ne mažiau kaip trijų mėnesių balsavimui REACH komitete ir vėlesnio patvirtinimo Komisijoje procedūrai surengti (taip pat vertimui parengti). Todėl visas sprendimo priėmimo procesas paprastai trunka daugiau nei šešis mėnesius.

Prievolės, kurias reikia įvykdyti suteikus autorizaciją

Jeigu Europos Komisija suteikia autorizaciją, jai taikomos kartu su paraiška pateiktoje cheminės saugos ataskaitoje aprašytos sąlygos. Komisijos sprendime dėl autorizacijos gali būti nustatyta papildomų sąlygų. Gavęs Komisijos sprendimą, autorizacijos liudijimo turėtojas turėtų toliau stengtis ieškoti saugesnių alternatyvų.

Autorizacijos liudijimo turėtojai

Autorizacijos liudijimo turėtojai privalo laikytis sprendime nustatytų sąlygų. Pradinės tiekimo grandinės autorizacijos liudijimo turėtojai, t. y. gamintojai, importuotojai ir vieninteliai atstovai, prieš pateikdami rinkai medžiagą arba mišinį, kurio sudėtyje yra medžiaga, privalo etiketėje nurodyti autorizacijos numerį. Pradinės tiekimo grandinės autorizacijos liudijimo turėtojai taip pat privalo atnaujinti savo saugos duomenų lapą (SDS).

Tolesni naudotojai, kuriems galioja pradinės tiekimo grandinės dalyvio autorizacija

XIV priede nurodytos medžiagos tolesni naudotojai, kuriems galioja pradinės tiekimo grandinės dalyvio autorizacija, privalo laikytis sprendimo sąlygų ir per tris mėnesius nuo pirmojo medžiagos pateikimo informuoti ECHA apie medžiagos naudojimo būdus. ECHA tvarko šių pranešimų registrą, teikia juos valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir skelbia pranešimų santraukas savo svetainėje. Tolesni naudotojai taip pat turėtų palaikyti ryšį su autorizacijos liudijimo turėtojais ir tiekėjais ir suteikti jiems informaciją, kuri gali būti reikalinga peržiūros ataskaitai parengti. Jeigu tolesni naudotojai parduoda medžiagą (kaip atskirą medžiagą (perpakavę) arba mišinyje) tolesniems tiekimo grandinės dalyviams, jie taip pat turi perduoti informaciją apie autorizaciją (SDS ir etiketėje) savo klientams.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)