Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Výrobci

Výrobci

Podle nařízení REACH jste výrobce, pokud jako fyzická osoba nebo podnik:

  • máte sídlo v EHP a
  • vyrábíte nebo získáváte (extrakcí) chemickou látku.

Výrobcem nejste, pokud:

  • pouze mícháte látky do směsí nebo chemické látky používáte k výrobě předmětů – v takovém případě jste následný uživatel.

Více informací o registraci se dozvíte v oddíle s podporou registrace na našich webových stránkách a na stránkách REACH 2018.

Bezpečná výroba a řízení chemických látek vyžadují informace a znalosti o jejich vlastnostech, nebezpečnosti, použitích a jejich možných rizicích.

Vaší povinností je poskytnout tyto informace úřadům a doporučit vašim zákazníkům, jak používat vaše chemické látky bezpečně. Hlavním způsobem, jak to provést, je využít proces registrace (informace úřadům), poskytnout rozšířené bezpečnostní listy vašim zákazníkům a použít vhodné označení nebezpečnosti na vašich výrobcích. Máte též povinnost udělit přístup ke stejným informacím i svým zaměstnancům a jejich zástupcům.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2