Sdělování informací v dodavatelském řetězci

Bezprostředně po zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV musí dodavatelé předmětů, které tuto látku obsahují v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, poskytnout příjemcům těchto předmětů dostatek informací umožňující jejich bezpečné použití. V tomto případě jsou příjemci průmysloví nebo profesionální uživatelé a distributoři, nikoli spotřebitelé. Sdělen musí být přinejmenším název dotčené látky.

Spotřebitelé mohou požadovat podobné informace. Dodavatel předmětu musí tyto informace poskytnout bezplatně do 45 dnů.

 

Odkaz na právní předpis:

článek 33 (nařízení REACH)

Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XV

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)