Látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV obsažené v předmětech

Na základě identifikace látky jako látky vzbuzující mimořádné obavy a jejího zařazení na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV mohou dovozcům, výrobcům a dodavatelům předmětů, které tuto látku obsahují, vzniknout určité právní povinnosti.

Nařízení REACH předmět definuje jako věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení. Podle nařízení REACH jsou předměty například oděvy, podlahové krytiny, nábytek, klenoty, noviny nebo plastové obaly.

Výrobci a dovozci předmětů mohou získat informace o látkách, které jsou obsaženy v jejich předmětech, a o jejich koncentraci od účastníků proti směru dodavatelského řetězce, např. od dodavatelů předmětů se sídlem mimo EU či od dodavatelů látek a směsí.

Povinnosti vztahující se na předměty obsahující látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV

Image

Oznamování látek obsažených v předmětech

Výrobci a dovozci předmětu musí za určitých okolností podat oznámení agentuře ECHA. 

Více informací

Image

Komunikace v dodavatelském řetězci

Dodavatelé předmětu musí za určitých okolností sdělovat informace ve směru dodavatelského řetězce.

Více informací

 

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)