Spory ohledně sdílení údajů

Žadatelé o společnou registraci jsou povinni vyvinout veškeré úsilí, aby zajistili, že náklady na sdílení informací jsou stanoveny spravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem.

Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, jako poslední možnost může potenciální žadatel o registraci podat podnět k řešení sporu ohledně sdílení údajů agenturou ECHA. Postup řešení sporů ohledně sdílení údajů lze vést bez právní podpory a je zdarma.

Jestliže potenciální žadatel o registraci požádá o řešení sporu ohledně sdílení údajů, musí poskytnout dokumenty dokládající, že strany jednání o dosažení dohody usilovaly.

Aby se zajistilo rovné zacházení a právo být vyslechnut, agentura ECHA o předložení dokumentů požádá rovněž druhou stranu.

Agentura ECHA posoudí úsilí stran o dosažení dohody ohledně sdílení údajů a souvisejících nákladů. Toto posouzení vychází výhradně z jednání, čímž se rozumí veškerá zdokumentovaná komunikace mezi stranami.

Na základě posouzení agentura ECHA vydá rozhodnutí, jímž potenciálnímu žadateli o registraci povolí odvolávat se na požadované údaje, anebo obě strany požádá, aby v jednání pokračovaly. Nedůvěrné verze rozhodnutí agentury ECHA týkající se sporů se zveřejňují on-line.

Ve věci rozhodnutí sporů ohledně sdílení údajů se do tří měsíců lze odvolat k odvolacímu senátu.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)