Komunikace v dodavatelském řetězci

Účastníci dodavatelského řetězce mohou mít celou řadu rolí, a případně i několik rolí. V závislosti na své roli máte různé povinnosti a můžete využít různé nástroje a informace, které vám pomohou. Ty jsou popsány na stránkách spojených s každou rolí.

Účinná komunikace mezi následnými uživateli a dodavateli ve všech fázích postupu podle nařízení REACH přispívá k tomu, aby byly v rámci dodavatelského řetězce poskytovány relevantní informace.

Když následní uživatelé poskytují dodavatelům informace o svých použitích a podmínkách použití, mohou žadatelé o registraci na základě těchto informací vypracovat scénáře expozice ve svém posouzení chemické bezpečnosti. Doporučení k bezpečnému používání, které žadatel o registraci sděluje následným uživatelům, pak bude pravděpodobně relevantní a realistické.

Komunikační nástroje

Odvětvové organizace, členské státy a agentura ECHA spolupracují na zdokonalování a harmonizaci komunikace v dodavatelském řetězci v rámci harmonogramu pro zprávu o chemické bezpečnosti / scénář expozice (CSR/ES Roadmap) a výměnné sítě pro scénáře expozice (ENES). Pro komunikaci proti směru dodavatelského řetězce byly vytvořeny „mapy použití“, které poskytují informace žadatelům o registraci, často prostřednictvím odvětvových organizací.

Pro komunikaci ve směru dodavatelského řetězce vznikla celá řada prvků: byly dohodnuty šablony scénářů expozice pro látky; pro směsi byly dohodnuty šablony informací o bezpečném používání směsí (SUMI); byly harmonizovány věty a IT komunikace o scénářích expozice; byla vypracována metodika pro určování hlavních složek směsí.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)